Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku českého jazyka pro cizince

Ak.rok:2014/2015
Student:Tran Thi Hang
Vedoucí:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Oponent:Brejcha Jan, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka C
Datum:2015-06-18
Soubory:
Klíčová slova
Uživatelské rozhraní, testování uživatelského rozhraní, ASP.NET, JSON, výukové aplikace, český jazyk, slovička, gramatika
Abstrakt
Cílem této práce je vytvořit efektivní grafické uživatelské rozhraní pro výuku českého jazyka pro cizince. Práce přistupuje k problému učení českého jazyka pro cizince jinak, než jak je koncipována výuka češtiny pro české děti ve školách. Nejvýznamnější částí práce bylo zjištění potřeb uživatelů a vytvoření vhodného návrhu. Dále jsou popsány implementace zmíněné aplikace a na závěr popis experimentu s touto aplikací. Výsledná aplikace běží jako webová aplikace, je dostupná na adrese http://czech-online.cz a je připravená k rozšíření o nové zdroje informací.
Citace ISO 690
TRAN, Thi Hang. Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku českého jazyka pro cizince. Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=17668. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-18. Vedoucí práce Beran Vítězslav.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Thi Hang Tran},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {U{\v{z}}ivatelsk{\'{e}} rozhran{\'{i}} aplikace
	pro v{\'{y}}uku {\v{c}}esk{\'{e}}ho jazyka pro
	cizince},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=17668}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]