Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Mobilní aplikace pro skenování a rozpoznávání pokladních účtenek

Ak.rok:2015/2016
Student:Bambuch Vladislav
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Sochor Jakub, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka C
Datum:2016-06-16
Soubory:
Klíčová slova
správa výdajů, skenování účtenek, účetnictví v telefonu, jednoduché uživatelské rozhraní, třídění účtenek, Android OCR, výdaje v telefonu, vím za co platím, domácí účetnictví, BillScanner
Abstrakt
Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující focení pokladních účtenek, následně pak správu osobních financí pomocí přehledného grafického uživatelského rozhraní. Aplikace využívá technologie OCR pro digitalizaci cen z účtenek a řídí se novými trendy Android Material Design. Na vyfocené účtence dochází k označování cen jednotlivých položek, které se po kliknutí mezi sebou sčítají do výsledné sumy. Tu pak, společně s dalšími informacemi, může uživatel uložit a vést si statistiky o svých výdajích. Výsledkem je rychlé a velmi snadné přidávání záznamů o nákupech, které jsou k dispozici v přehledných výpisech i ve formě grafů.
Citace ISO 690
BAMBUCH, Vladislav. Mobilní aplikace pro skenování a rozpoznávání pokladních účtenek. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=17983. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Vladislav Bambuch},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Mobiln{\'{i}} aplikace pro skenov{\'{a}}n{\'{i}} a
	rozpozn{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} pokladn{\'{i}}ch
	{\'{u}}{\v{c}}tenek},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=17983}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]