Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS)

Ak.rok:2015/2016
Student:Plšek Dominik
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Behúň Kamil, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2016-06-16
Soubory:
Klíčová slova

mobilní aplikace, iOS, uživatelské rozhraní, Ruby on Rails, aplikační rozhraní

Abstrakt

Využitím mobilních aplikací pracujících na principu geografické blízkosti a sdílené ekonomiky vznikly velmi úspěšné projekty, například v oblasti taxi služby. Uvedené principy se dají aplikovat i na jiné oblasti lidského života. V rámci své práce jsem se zaměřil na využití zmíněných metod v oblasti fitness. Značná část potenciálních zájemců o fitness aktivity je odrazována skutečností, že nemají s kým tyto aktivity sdílet. Cílem práce je vytvoření multiplatformní mobilní aplikace Gymber, která napomáhá nalezení partnera nebo trenéra k běhání, posilování či jiné fitness aktivitě. Gymber umožní uživatelům sdílet a reagovat na nabídky k fitness aktivitám a zobrazí seznam míst, která jsou k těmto účelům vhodná, informuje o případných otevíracích hodinách, speciálních akcích a novinkách ve fitness centrech. Práce předkládá témata návrhu uživatelského rozhraní, implementaci na platformě iOS a návrh serverové části služby a API podporujícího multiplatformnost mobilní aplikace Gymber.

Citace ISO 690
PLŠEK, Dominik. Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS). Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18744. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Dominik Pl{\v{s}}ek},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {Aplikace pro vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	partner{\r{u}} do posilovny (iOS)},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18744}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]