Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory

Ak.rok:2015/2016
Student:Ryndová Markéta
Vedoucí:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Oponent:Bartl Vojtěch, Ing.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka B
Datum:2016-06-16
Soubory:
Klíčová slova
Uživatelské rozhraní, uživatelská zkušenost, design orientovaný na uživatele, testování uživatelského rozhraní, aplikace pro seniory, kalendář, medikace.
Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní kalendáře pro seniory vytvořeného pomocí webových technologií. Hlavní částí této bakalářské práce bylo zjištění potřeb uživatele a vytvoření vhodného návrhu pro obě role uživatelů - pacienta a ošetřovatele. Dalším stěžejním bodem byla spolupráce s testovacími subjekty.
Citace ISO 690
RYNDOVÁ, Markéta. Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18753. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-16. Vedoucí práce Beran Vítězslav.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Mark{\'{e}}ta Ryndov{\'{a}}},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {U{\v{z}}ivatelsk{\'{e}} rozhran{\'{i}}
	kalend{\'{a}}{\v{r}}e pro seniory},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=18753}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]