Bakalářské práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

L-systémy a jejich aplikace v počítačové grafice

Ak.rok:2008/2009
Student:Sojma Zdeněk
Vedoucí:Koutný Jiří, Ing.
Oponent:Čermák Martin, Ing.
Ústav:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační technologie - BIT (Bc.)
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka B
Datum:2009-06-17
Soubory:
Klíčová slova
L-systém, OpenGL, modelování listů, stochastika, přepisování, želví grafika, fraktál, 0L.
Abstrakt
Bakalářská práce popisuje deterministické bezkontextové L-systémy (D0L-systémy), jejichž funkcí je paralelní přepisování symbolů v řetězci za účelem modelování rostlinám podobných struktur, především listů rostlin. Dále se zabývá využitím těchto L-systémů v počítačové grafice a vysvětluje využití stochastických L-systémů, které ovlivňují topologii a geometrii rostliny. Ty využívají náhodnosti při přepisu symbolů v L-systému, a tím nám dovolují modelovat celou řadu navzájem rozdílných, ale přesto podobných modelů rostlin. Interpret L-systémů je implementován v prostředí .NET s využitím knihovny OpenGL.
Citace ISO 690
SOJMA, Zdeněk. L-systémy a jejich aplikace v počítačové grafice. Brno, 2009. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=8207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2009-06-17. Vedoucí práce Koutný Jiří.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Zden{\v{e}}k Sojma},
  type = {Bakal{\'{a}}{\v{r}}sk{\'{a}} pr{\'{a}}ce},
  title = {L-syst{\'{e}}my a jejich aplikace v
	po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} grafice},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2009},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/BP.php?id=8207}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.49.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]