Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey)

Ak.rok:2014/2015
Student:Sladeček Martin
Vedoucí:Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Oponent:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Počítačová grafika a multimédia - MGM
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2015-06-24
Soubory:
Klíčová slova
Správa času, First Things First, Android, kalendář, todo list, Google Calendar API, Android Wear, Content provider, uživatelské testování
Abstrakt
Cílem práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro správu času pro Android. Vychází z filosofie First Things First od Stephena Coveye. Snahou je navrhnout aplikaci, která pokryje co možná největší počet zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety či hodinky. Součástí práce je i monitorování chování uživatelů v aplikaci, na základě čehož dochází k úpravám uživatelského rozhraní, opravám chyb a přidávání nových funkcí.
Citace ISO 690
SLADEČEK, Martin. Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey). Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17176. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-24. Vedoucí práce Szőke Igor.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Martin Slade{\v{c}}ek},
  title = {Spr{\'{a}}va {\v{c}}asu - Android app s
	filosofi{\'{i}} First-Things-First (S. Covey)},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17176}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]