Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Uživatelské rozhraní pro řízení technologií

Ak.rok:2014/2015
Student:Zapletal Filip
Vedoucí:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Oponent:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Počítačová grafika a multimédia - MGM
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka B
Datum:2015-06-25
Soubory:
Klíčová slova
Uživatelské rozhraní, technologická zařízení, SCADA, PLC, komunikační protokoly, dohledové systémy, řízení technologií, automatizace.
Abstrakt
Tato práce popisuje systémy a uživatelská rozhraní pro dohled a řízení technologických zařízení. Čtenáři přibližuje základní přístupy k tomuto problému, běžně používané komunikační protokoly a existující uživatelské rozhraní. Na základě zjištěných poznatků jsou definovány požadavky pro návrh moderního uživatelského rozhraní pro řízení technologií, zvláště v oblastech zpracování čisté a odpadní vody. Závěr práce tvoří popis implementace uživatelského rozhraní na základě definovaných požadavků a srovnání s existujícími systémy.
Citace ISO 690
ZAPLETAL, Filip. Uživatelské rozhraní pro řízení technologií. Brno, 2015. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17944. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-25. Vedoucí práce Zemčík Pavel.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Filip Zapletal},
  title = {U{\v{z}}ivatelsk{\'{e}} rozhran{\'{i}} pro
	{\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}} technologi{\'{i}}},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2015},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=17944}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]