Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Server pro recenzování programů Work and Travel

Ak.rok:2015/2016
Student:Bambušek David
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Inteligentní systémy - MIN
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2016-06-17
Soubory:
Klíčová slova
GapPacker, recenze, student, práce v zahraničí, cestování, startup, uživatelské rozhraní, business plán, webová aplikace, Ruby on Rails
Abstrakt
Tato práce se zabývá kompletním návrhem webového portálu pro recenzování programů Work and Travel a jiných příležitostí pro práci a cestování v zahraničí, přednostně pro mladé lidi. Popisuje portál jak z hlediska návrhu a implementace jeho uživatelského rozhraní, tak také z hlediska návrhu business plánu pro reálné nasazení a ziskovost webu.
Tento projekt s názvem GapPacker je zamýšlen jako start-up, agregující různorodé programy a články ze světa Work and Travel a bude profi tovat na zpoplatněných proklicích na stránky poskytovatelů těchto programů a na jejich registraci. Projekt má po zavedení na českém trhu ambice expandovat i na další evropské trhy.
Citace ISO 690
BAMBUŠEK, David. Server pro recenzování programů Work and Travel. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=18784. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-17. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {David Bambu{\v{s}}ek},
  title = {Server pro recenzov{\'{a}}n{\'{i}} program{\r{u}}
	Work and Travel},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=18784}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]