Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Android aplikace - slovník s příklady

Ak.rok:2015/2016
Student:Maňák Libor
Vedoucí:Szőke Igor, Ing., Ph.D.
Oponent:Grézl František, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Management a IT - MMI
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka B
Datum:2016-06-20
Soubory:
Klíčová slova
Android, chytrý telefon, tablet, mobilní aplikace, slovník, příklady, uživatelská zkušenost, uživatelské prostředí
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá popisem vývoje slovníkové aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace poskytuje uživatelům příklady použití jednotlivých slov a frází v podobě vět, díky kterým může uživatel lépe rozlišit, která překladová varianta se mu hodí. Je vytvořena jako alternativa k webové službě benimsozluk.com, se kterou úzce spolupracuje. V práci jsou popsány teoretické znalosti relevantní k problematice Androidu a vývoji aplikace a dále je zde popsán návrh a celková implementace této aplikace. Čtenář je seznámen s testováním, které bylo provedeno jak za účelem vylepšování aplikace, tak pro její zhodnocení. V závěrečné části jsou uvedeny možnosti dalšího potenciálního vývoje aplikace.
Citace ISO 690
MAŇÁK, Libor. Android aplikace - slovník s příklady. Brno, 2016. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=18823. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2016-06-20. Vedoucí práce Szőke Igor.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Libor Ma{\v{n}}{\'{a}}k},
  title = {Android aplikace - slovn{\'{i}}k s
	p{\v{r}}{\'{i}}klady},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2016},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=18823}
}

Vaše IPv4 adresa: 107.22.118.242
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]