Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Sledování objektu ve videu

Ak.rok:2010/2011
Student:Sojma Zdeněk
Vedoucí:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Oponent:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Obor studia:Počítačová grafika a multimédia - MGM
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2011-06-21
Soubory:
Klíčová slova
Sledování objektu, video, barevný histogram, offline, interaktivní, integrální histogram, adaboost, mean shift, vyhodnocení sledování.
Abstrakt
Diplomová práce popisuje principy činnosti nejvíce používaných druhů systémů pro sledování různých objektů ve videu a poté se především zaměřuje na popis a implementaci algoritmu pro interaktivní offline sledování obecných barevných objektů, jehož přednost spočívá ve vysoké přesnosti výpočtu trajektorie. Systém vytváří trajektorii z dat, jež jsou specifikována uživatelem při startu aplikace a poté interaktivně modifikována či přidávána za účelem zlepšení přesnosti výpočtu. Algoritmus je založen na detektoru, který pracuje na základě barevných příznaků, a na časové koherenci pohybu objektu, pomocí níž se vypočte více pravděpodobných trajektorií objektu. Výsledná optimální trajektorie je poté spočtena pomocí dynamického programování, jehož parametry jsou opět interaktivně upravovány uživatelem. Systém na videu o rozlišení 480x360 bodů pracuje rychlostí v rozmezí 15 až 70 snímků za vteřinu. Práce se dále zabývá vytvořením nástroje na optimální vyhodnocení úspěšnosti sledovacího algoritmu a diskutuje dosažené výsledky.
Citace ISO 690
SOJMA, Zdeněk. Sledování objektu ve videu. Brno, 2011. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=3504. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2011-06-21. Vedoucí práce Herout Adam.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Zden{\v{e}}k Sojma},
  title = {Sledov{\'{a}}n{\'{i}} objektu ve videu},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2011},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=3504}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.49.217
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]