Diplomové práce

Rok: Vedoucí: 
Student:  Název: 
Klíč.slova: 

Systém řízení dopravy

Ak.rok:2009/2010
Student:Kačic Matej
Vedoucí:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
Oponent:Burget Radek, Ing., Ph.D.
Ústav:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Obor studia:Informační systémy - MIS dobíhající
Jazyk:čeština
Stav:obhájeno - výsledná známka A
Datum:2010-06-21
Soubory:
Klíčová slova
Řízení dopravy, signální plán, evoluční algoritmy, neurónové síte, simulace, Simlib, GAlib
Abstrakt
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která odsimuluje dopravní situaci na simulačním modelu založeném na realitě, a zvládne řídit světelní signalizaci na základe navrhnutého algoritmu tak, aby cestní provoz byl plynulý a systém měl co největší propustnost.  Zaobírá se popisem simulačního modelu, analýzou různých přístupů při návrhu algoritmů při řízení dopravního systému a podrobně popisuje evoluční přístup optimalizace řízení systému křižovatek.
Citace ISO 690
KAČIC, Matej. Systém řízení dopravy. Brno, 2010. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=8667. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2010-06-21. Vedoucí práce Kolář Dušan.
BibTeX
@MASTERSTHESIS{
  author = {Matej Ka{\v{c}}ic},
  title = {Syst{\'{e}}m {\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}} dopravy},
  school = {Vysok{\'{e}} u{\v{c}}en{\'{i}} technick{\'{e}} v Brn{\v{e}},
	Fakulta informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}},
  year = {2010},
  location = {Brno, CZ},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/DP.php?id=8667}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.107.122
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]