Studijní poradenství FIT

Vítejte na stránkách studijního poradenství Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Informace jsme pro vás setřídili do karet, abyste rychleji našli to, co hledáte. Orientovat se můžete také pomocí obsahu, nebo můžete rozbalit všechny karty a použít vyhledávání.

Rozbalit vše

Obsah +

Pro všechny studenty +

Studijní poradci

Ing. Miloš Eysselt, CSc.
 • osobní stránka
 • stránka studijního poradenství
 • Řeší:
  • Žádosti podávané v IS FIT a na studijním oddělení
  • Přípravu na Erasmus+ (individuální studijní plány apod.) a následné uznávání předmětů
  • Poradenství (osobně či e-mailem - dotazy je vhodné formulovat stručně a jasně)
  • ...
Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
 • osobní stránka
 • Řeší:
  • Rozvrhy výuky a zkoušek
  • Jazykové rozřazovací testy (nastavení vstupní úrovně angličtiny)
  • Registrace na cvičení z matematiky, IFS a některých dalších předmětů z jiných fakult
  • Poradenství (osobně, e-mailem či na Facebooku)
  • ...

Zdroje informací

Školní e-mail a VUT zprávy

 • Pro komunikaci s vyučujícími a dalšími zaměstnanci FIT prosím používejte školní e-mail ve tvaru xlogin00@stud.fit.vutbr.cz - i když existují i další adresy poskytované portálem VUT a tzv. VUT zprávy, pro vyučující na FIT jsou všechny ostatní adresy a způsoby než školní e-mail na FIT komplikací, protože musí složitě zjišťovat, kdo jim vlastně píše (v IS FIT se používá primárně login, nikoliv osobní číslo VUT).
 • Svoji schránku prosím kontrolujte pravidelně a často, aby Vám neunikly žádné důležité informace.
 • Školní e-mail lze vybírat přes IMAP, nebo přes webové rozhraní. Potřebné informace naleznete v návodech od CVT.
  • Poštu lze i přesměrovat na soukromou adresu, přičemž jsou 2 možnosti:
   • Pro začátečníky: Ve webovém rozhraní zvolte v menu "Možnosti" položku "Upravit pravidla filtrování". Následně lze upravit a aktivovat existující pravidlo "Přeposlat", nebo vytvořit nové. Uložení nastavení vygeneruje soubor .procmailrc ve Vašem domovském adresáři.
   • Pro pokročilé: Ve svém domovském adresáři na serveru merlin můžete vytvořit či editovat soubor .procmailrc (viz návod).
  • Pokud jste si jisti, že cílový poštovní systém je spolehlivý (např. nezaplní se mu schránka), stačí přesměrovat pomocí webového rozhraní. Jinak raději přesměrujte podle návodu pro pokročilé, přičemž doporučuji pravidlo, které vrátí chybu původnímu odesilateli (i když se tak dozví Vaši soukromou adresu - je to lepší, než když bude předpokládat, že zpráva byla doručena, a poběží Vám nějaká lhůta).
   • Je-li pro Vás návod příliš složitý, stručně lze říci, že vezmete kód v rámečku, změníte v něm cílovou adresu a uložíte do souboru nazvaného ".procmailrc" (název začíná tečkou, příponu nemá) ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz (lze měnit i přes merlin.fit.vutbr.cz).
  • Pozor, ať neuděláte chybu a nepřicházíte o zprávy! - po změně nastavení požádejte kamaráda, ať Vám něco pošle, a vyzkoušejte, že Vaše nastavení funguje! Překlep v adrese je velmi častou chybou a může přinést mnoho problémů.
 • VUT zprávy lze vybírat na portálu VUT a lze je i přeposílat na e-mailovou adresu. Pro komunikaci se zaměstnanci FIT jsou nešikovné (nevhodné).

Studijní oddělení

 • Studijní oddělení je v C109.
 • Stránka studijního oddělení (jediná co existuje - najdete-li na Google jinou, je falešná).
 • Na studijním oddělení se podepisují žádosti, hlásí překážky ve studiu, vydávají potvrzení o studiu a řeší různé další papíry.

Registrace a zápis předmětů

 • Nejprve si předmět zaregistrujete (je to něco jako postavit se do fronty k zápisu na daný předmět - registrovat se může více studentů než je kapacita - když pak někdo ukončí studium, dojde řada na ty, co jsou "v převisu" - tedy nad kapacitou). Po prázdninových přeregistracích se “převisy” mažou!
 • Pak je předmět prvním N registrovaným studentům, co se v té chvíli vejdou do kapacity, "překlopen" na zapsaný (tzv. zápis předmětu). Zapsané předměty vidíte ve svých aktuálních předmětech na daný ročník.
 • Následně si ten zapsaný předmět můžete “rozkliknout” a registrovat si cvičení, projekty apod.
 • "Přeregistrace" se od registrace liší tím, že je v režimu přímých změn - je-li v předmětu volné místo, zaregistrovaný předmět se okamžitě stává zapsaným a naopak (odregistrováním se ruší zápis). Nečeká se tedy na žádné "překlopení".
  • Někoho možná napadne proč je zvlášť registrace a zápis - k tomu jsou 2 důvody. Prvním je, že po zápisu si lze registrovat cvičení, a protože při registracích studenti často dělají změny, ve cvičeních by byly “mrtvé duše” a bylo by nutné jim cvičení rušit. Druhým je, že zapsat se nemůže více než je max. kapacita předmětu - tedy když někdo chce vyčkávat, zda se náhodou neuvolní místo, musel by to trvale sledovat. Takto se v jedné chvíli utvoří fronta a každý ví, zda se vejde nebo zda je v pořadníku a kolikátý (zda může mít smysl čekat).
 • Registrace a přeregistrace předmětů se řídí aktuálním rozhodnutím děkana.
 • Jak lze získat “malý diplom”.
  • Rozhodnutí děkana FIT č. 6/2008 je platné, ale mírně zastaralé. Jsou v něm tedy uvedeny i předměty, které již nejsou v nabídce.
  • Certifikát o studiu s rozšířenými jazykovými kompetencemi lze získat za BAN4, AIT, AEU, JA3, dvousemestrální JS1 a případné další jazykové předměty z jiných fakult (v samopláteckém režimu, kdy je výuka proplacena stipendiem po úspěšém absolvování). Student musí splnit BAN4 + získat dalších 12 kreditů za jazykové předměty, nebo splnit AIT a získat dalších 12 kreditů za jazykové předměty (BAN4 tedy lze vynechat a začít přímo AIT).
  • Certifikát o studiu s rozšířenými základy pro aplikace počítačové grafiky a multimédií lze získat za MUL, GZN, VYF, ZPO, ZRE a MZS.
Kreditové stropy
 • Roční kreditové stropy dle rozhodnutí děkana jsou v tabulce níže.
 • Tabulka předpokádá studium v obou semestrech daného akademického roku. Pokud student studuje pouze 1 semestr, má strop 35 kreditů nezávisle na výsledcích.
 • Pokud sledované období dosud neskončilo (ZS pro registrace na LS v 1. ročníku), kreditový strop se navyšuje průběžně se zadáváním výsledků zkoušek.
 • V 1. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) absolvují studenti, kteří mají většinu předmětů uznaných z předchozího nedokončeného studia.
 • Zda bude student v daném ročníku přistupovat k SZZ se určí podle toho, zda si registruje ISZ/MSZ či nikoliv (podle toho se nastaví strop). Není-li v rámci ročního stropu dostatek kreditů pro dokončení studia, bakalářská či diplomová práce a ISZ či MSZ není v nabídce k registraci.
Registruji pro v musím mít splněno za období další podmínky pak mám (kreditů)
ZS 1. ročníku registraci či přeregistraci před ZS - - 65
LS 1. ročníku registraci či přeregistraci před LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
ZS 1. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- V 1. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
2. ročník řádné registraci v LS 1. ročníku - - - 65
prázdninových přeregistracích nebo v přeregistracích v 1. týdnu ZS či LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
LS 1. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- Ve 2. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
3. ročník řádné registraci v LS 2. ročníku - - 65
prázdninových přeregistracích nebo v přeregistracích v 1. týdnu ZS či LS úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 1,50
oba semestry 2. ročníku standardní doba studia 80
úspěch ve všech předmětech,
min. 20 kreditů,
průměr do 2,00
75
úspěch ve všech předmětech (smí být 1 neúspěšný P či PV, ale nikoliv V),
min. 20 kreditů
70
- Ve 3. ročníku SZZ (ISZ/MSZ) 69
- - 65
4. a vyšší ročník jako pro 3. ročník
 • Kreditové stropy za studium dle rozhodnutí děkana jsou v tabulce níže.
 • Strop za studium se uplatní současně s ročním stropem (viz výše). V posledním ročníku často omezí roční strop.
 • Pokud po ZS posledního ročníku klesne strop, student si musí zrušit tolik volitelných předmětů na LS, aby nepřesahoval strop a nemusely mu být náhodně rušeny.
Program Registruji pro Podmínky počet kreditů
BIT Jiný než poslední ročník - 184
Poslední ročník úspěch ve všech předmětech,
průměr do 2,00
194
úspěch téměř ve všech předmětech (smí být max. 2 neúspěšné) 189
- 184
MIT Jiný než poslední ročník - 124
Poslední ročník úspěch ve všech předmětech,
průměr do 2,00
134
úspěch téměř ve všech předmětech (smí být max. 2 neúspěšné) 129
- 124
Termíny (pře)registrací
 • Všechny níže uvedené termíny jsou orientační dle předchozího roku, reálné se mohou o několik dní lišit! Aktuální termíny jsou vždy ve studijních aktualitách, nebo tam budou s určitým předstihem před zahájením (pře)registrací uvedeny.

 • 28. 3. - 8. 4. - registrace předmětů pro následující rok (2. a vyšší ročníky) - lze si registrovat max. 65 kreditů - vyšší stropy až v prázdninových přeregistracích.
 • 5. 7. - 17. 8. - prázdninové přeregistrace pro 2. a vyšší ročníky.
 • 1. 9. 20:00 - 10. 9. 20:00 - registrace volitelných předmětů pro 1MIT (povinné mají zapsané).
 • 11. 9. 20:00 - 24. 9. 20:00 - registrace volitelných předmětů na zimní semestr pro 1BIT.
 • 1. týden zimního semestru (15. 9. 20:00 - 24. 9. 20:00) přeregistrace předmětů na zimní semestr pro všechny ročníky.
 • Registrace "židlí" na angličtiny na LS
  • 13. 1. - 16. 1. pro 2. a vyšší ročníky,
  • 16. 1. - 20. 1. pro 1. ročníky.
 • 23. 1. - 1. 2. registrace volitelných předmětů na letní semestr pro 1. ročník.
 • 1. týden letního semestru přeregistrace předmětů na letní semestr pro všechny ročníky.

 • Registrace na následující rok se vždy spouští postupně, aby studenti vyšších ročníků a studenti s lepšími výsledky měli určité zvýhodnění.
 • Spouštění je proto odstupňováno následovně (čl. 4, odst. 1):
  • ihned pro studenty registrující si předměty pro poslední ročník při standardní době studia,
  • pro studenty překračující standardní dobu studia o 30 min. později,
  • pro studenty nižších ročníků kromě 1BIT o dalších 30 min. později,
  • pro 1. ročník BIT až následující den.
 • V rámci ročníku je spuštění odstupňováno následovně (čl. 4, odst. 2):
  • ihned pro studenty, kteří v zimním semestru absolvovali všechny zapsané předměty, získali nejméně 20 kreditů a dosáhli v něm studijního průměru nejvýše 2,00,
  • pro studenty, kteří v zimním semestru absolvovali všechny zapsané předměty a získali nejméně 20 kreditů o 10 min. později
  • pro ostatní studenty o dalších 10 min. později.
Na co si dát pozor
 • Po neúspěchu v předmětu letního semestru je nutné si na následující rok přiregistrovat opakované povinné předměty - nejsou-li na ně volné kredity, je nutné zrušit vybrané volitelné. Kdo si během prvních pár dní od otevření přeregistrací nedoregistruje povinné a nezruší nadlimitní volitelné, tomu budou nadlimitní volitelné předměty rušeny náhodně a to tak, že již nebude schopen si zrušený předmět zaregistrovat jinak než papírovou žádostí (budou-li volná místa)! Cílem je včasné uvolnění neoprávněně držených míst, aby ještě mohla být obsazena ostatními studenty.
 • Po neúspěchu v zimním semestru posledního ročníku může zaniknout předpoklad posledního roku studia a klesnout kreditový strop. Pro nadlimitní předměty platí obdoba předchozího bodu.
 • Na rozdíl od 1. ročníku se pro vyšší ročníky povinné předměty neregistrují automaticky. Zaregistrování min. 1 předmětu je však podmínkou pro zápis do následujícího ročníku.
Minimum studentů pro otevření předmětu
 • Rozhodnutí děkana č. 31/2013 upravuje způsob výpočtu úvazků učitelů za výuku. Čl. C odst. 3 říká, že učitel si může vykázat výuku v bakalářském volitelném či povinně volitelném předmětu, pokud v něm je alespoň 30 studentů, a v magisterském, pokud v něm je min. 10 studentů. Počet studentů se stanovuje 3 pracovní dny před začátkem výuky v daném semestru a po ukončení přeregistrací v 1. týdnu semestru, přičemž pro stanovení splnění minima se využije vyšší z obou počtů.
 • Vyučující, který má v předmětu méně než stanovené minimum, se nejpozději 3 pracovní dny před zahájením výuky v semestru rozhodne, zda svůj předmět bude vyučovat zdarma (bez nároku na honorář), nebo zda jej uzavře. U předmětů s laboratořemi je pravděpodobnost uzavření vyšší, protože v opačném případě je nutné hledat cvičící, co budou ochotní pracovat zdarma. Uzavře-li jej, bude všem zaregistrovaným i zapsaným studentům automaticky zrušen a nejpozději v přeregistracích v 1. týdnu semestru si místo něj mohou zvolit jiný předmět, ve kterém bude místo.
 • Výjimku tvoří předměty vyučované na jiných fakultách, kde daná fakulta předmět otevře pro svoje studenty a není tak problém, když se z FIT přidají pouze jednotlivci.
 • Druhou výjimku tvoří předměty v českém programu vyučované první rok v angličtině (např. ROBa 2017/2018), u kterých je minimum 1 student, aby vyučujícímu bylo garantováno, že změnou vyučovacího jazyka, která mu byla doporučena, nebude výrazněji poškozen.

Registrace “židlí” (cvičení)

 • "Židle" je označení pro termín cvičení, které se používá především pro nakupované předměty z jiných fakult. Vychází se z toho, že v místnosti je určitý počet použitelných židlí, které smí zabrat studenti FIT.
 • Při lednové registraci angličtin pro 1. ročník se přeskočí kroky registrace a zápis (udělají se automaticky) a přistoupí se rovnou k registraci "židlí". Kdo si ji nezaregistruje, tomu bude předmět znovu smazán. Tím se ušetří spousta klikání a obejde se problém s kapacitou předmětu, kde normálně nemůže být více zapsaných než je max. kapacita (tzn. "židle" mohou vybírat všichni současně a ne jen prvních N, kteří se dostali do předmětu).
 • Studentům 1. ročníku se tedy angličtina přímo zapíše dle jejich úrovně (úroveň lze zjistit v přehledu studia v IS FIT) několik hodin před otevřením registrací a následně se otevře registrace, která bude přímo v termínech daného zapsaného předmětu.
 • Při registraci “židlí” na jiné předměty než je angličtina se postupuje obdobně jako u angličtiny, ale neprovádí se přímý zápis (nejprve je nutné mít zapsaný předmět) a nemusí dojít ke smazání předmětu bez “židle” (takový předmět pak bude hodnocen nezapočteno/F).
 • Při přeregistracích je nutné si nejprve zaregistrovat (a tím i zapsat) předmět na stránce s registracemi předmětů a pak teprve si registrovat “židli”. Kdo si nevybere "židli", musí si předmět neprodleně zrušit, aby nedocházelo k blokování "židlí" případným zájemcům.

Předměty z jiných fakult

Předměty z jiných fakult se dělí na 3 skupiny podle způsobu registrace a zápisu. První a 2. skupina se mohou obsahově překrývat - pak je lepší si předmět registrovat jako mezifakultní.

 1. Předměty v rámci mezifakultní výuky máte ve studijním plánu a registrujete si je v IS FIT spolu s ostatními předměty.
  • Poznáte je podle toho, že je za zkratkou předmětu na jeho kartě v závorkách zkratka předmětu jiné fakulty, v rámci kterého bude vyučován. Tedy např. předmět IZMA má zkratku “IZMA (FP BmarP)”. Pokud pod zkratkou jiné fakulty není odkaz, předmět lze hledat v katalogu VUT.
  • Nejedná-li se o povinný předmět bakalářského studia, nelze vyloučit rozvrhové kolize - rozvrh takového předmětu je připravován zcela nezávisle na rozvrhu FIT a konzultují se pouze předměty s desítkami studentů FIT, které mívají zvláštní termín cvičení. Nemá smysl si na rozvrh stěžovat - nelze s tím nic dělat. Obdobně pro termíny zkoušek, nicméně při kolizích více termínů v 1 předmětu se lze pokusit o vyjednání zvláštního termínu.
  • Není-li dostupný rozvrh předmětu (např. na stránkách FAVU bývá v PDF), můžete napsat dr. Dytrychovi, který přenese rozvrh daného předmětu do rozvrhu FIT. Je však třeba počítat s tím, že některé fakulty připravují rozvrh těsně před začátkem semestru, nebo v něm na poslední chvíli dělají změny. Ideálně prosím napište e-mail s předmětem “rozvrh - prosím o přenos pro předmět XYZ” a nepožadujte na něj odpověď - bude přidán na seznam a až rozvrh bude k dispozici, bude přenesen. Pro neprázdné předměty to bude obvykle provedeno i bez výzvy, ale pravděpodobně až těsně před začátkem semestru, až budou k dispozici rozvrhy pro všechny předměty.
  • Informace k takovým předmětům hledejte nejen v IS FIT (kde jsou typicky přidávány aktuality na stránku předmětu), ale také ve STUDISu, kde můžete mít předmět uveden pouze pod zkratkou fakulty, která jej učí.
  • Ve STUDISu se také dozvíte podrobné hodnocení, protože do IS FIT se přenáší pouze součet a navíc, dokud předmět není úspěšně absolvován, je tento součet omezen na 49 bodů (je-li např. absolvování předmětu podmíněno získáním minimálně 2 bodů na půlsemestrální zkoušce a student je nezíská, pak i při celkovém zisku např. 60 bodů se do IS FIT přenese jen 49 bodů).
  • Rozpis zkoušek si musí zjistit každý sám ve STUDISu. Není-li zveřejněn ve STUDISu, pak od vyučujících v předmětu. Výjimkou jsou předměty IDA, IMA a INM, kde bude rozpis zveřejněn na stránce předmětu na webu FIT.
 2. Svobodné předměty nemáte ve studijním plánu, ale vidíte je pouze ve STUDISu.
  • Je nutné si je registrovat v termínech uvedených ve STUDISu - pro rok 2017/2018 je to jediný den a to ve středu 13. 9. 2017 8:00 - 22:00 (nabídka předmětů bude viditelná od 6. 9. 2017, ale kapacity předmětů se mohou měnit až do poslední sekundy přihlašování). Pokud má fakulta poskytující předmět v IS VUT nastavenou registraci vyučování, tak ji student provede ve STUDISu při registraci svobodného předmětu. Po registraci budou zaregistrované svobodné předměty přeneseny do IS FIT a zapsány.
  • Za rok si lze zapsat svobodné předměty za max. 20 kreditů, přičemž se vždy počítají jako volitelné. Každý zodpovídá za to, že nepřesáhne tento limit ani žádný z kreditových stropů na FIT daných rozhodnutím děkana - pokud STUDIS umožní registraci předmětů nad limit, budou zaregistrované nadlimitní předměty následně náhodně rušeny, přičemž může být zrušen i jiný registrovaný volitelný předmět na FIT.
  • Pro rozvrh a zkoušky platí stejné informace jako pro mezifakultní výuku (viz výše), informace k předmětům naleznete téměř výhradně ve STUDISu.
 3. U předmětů v samopláteckém režimu s možností uznání se postupuje tak, že si nejprve v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti podáte žádost s prohlášením, že na předmět máte volné kredity (tedy že po uznání nepřesáhnete žádný limit). Po vyhovění žádosti si předmět zapíšete jako samoplátce v rámci celoživotního vzdělávání, zaplatíte a studujete. Po úspěšném zakončení předmětu podáte žádost o uznání předmětu a proplacení výuky. Bylo-li vyhověno první žádosti, bude automaticky vyhověno i druhé a peníze dostanete ve formě mimořádného stipendia. Neúspěšný předmět se neproplácí.

Neúspěch v předmětu

 • Jedná-li se o povinný předmět, následující rok si jej musíte zapsat znovu (nemáte-li schválenou výjimku, o kterou se žádá v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti).
 • Jedná-li se o povinně volitelný předmět, platí stejné pravidlo jako pro povinný, ale následující rok si můžete vybrat jiný předmět ze stejné skupiny.
 • Jedná-li se o volitelný předmět, nemusíte si jej zapisovat znovu (ale můžete).
 • Jedná-li se o povinný nebo povinně volitelný předmět, roční kreditový strop nebude navýšen na více než 70 kreditů. Při 2 neúspěšných předmětech zůstane na 65 kreditech.
 • Jedná-li se o volitelný předmět, roční kreditový strop zůstane na 65 kreditech. Tedy "připouští se jeden povinný nebo povinně volitelný neúspěšně zakončený předmět", ale nikoliv volitelný neúspěšně zakončený předmět.
 • Kreditový strop za studium nebude navýšen na více než 189/129 (BIT/MIT) kreditů. Při 2 neúspěšných předmětech zůstane na 184/124.
 • Jedná-li se o povinný či povinně volitelný předmět letního semestru (a nemáte-li na něj další rok volné kredity), je nutné dát pozor na prázdninové přeregistrace (viz výše).
 • Jedná-li se o opakovaný povinný předmět, Vaše studium bude pravděpodobně ukončeno (za určitých situací lze žádat o výjimku - viz níže).

Druhé a další opakování předmětu

 • Povinný předmět lze opakovat pouze 1x (tedy máte celkem 2 pokusy), přičemž až na povolené výjimky (např. kvůli Erasmu) je nutné jej opakovat v následujícím akademickém roce. Po 2. neúspěchu následuje ukončení studia.
  • V IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti lze podat žádost o výjimku pro 3. zápis předmětu. Rozhoduje o ní pan děkan a bez řádného zdůvodnění (např. dlouhodobá nemoc nahlášená jako překážka ve studiu) je velmi malá pravděpodobnost vyhovění.
 • Povinně volitelný předmět lze (i bez žádosti o výjimku) opakovat i vícekrát (tedy např. 3x) a je možné si místo něj zapsat jiný předmět ze stejné skupiny. Je však nutné jej opakovat následující akademický rok (a to i v případě, že je po neúspěchu v zimě otevřen i v letním semestru).
  • Po neúspěchu v zimě lze předmět opakovat i v letním semestru, je-li panem proděkanem schválen individuální studijní plán. O ten lze žádat např. v případě, kdy by kvůli BAN4 bylo nutné odložit státní závěrečnou zkoušku. Vyhovění je obvykle podmíněno úspěchem ve všech ostatních předmětech zimního semestru.
  • Jsou-li na daný rok registrovány 2 povinně volitelné předměty ze stejné skupiny, je jeden zařazen/označen jako povinně volitelný a druhý jako volitelný. Pokud bude jeden z nich úspěšně absolvovaný a druhý nikoliv, bude za povinně volitelný automaticky prohlášen ten úspěšný. Je-li tím úspěšným současně splněna daná skupina povinně volitelných předmětů, neúspěšný předmět není nutné opakovat.
 • Volitelný předmět lze opakovat i vícekrát a opakovaný neúspěch nemá žádné zvláštní následky - tedy hrozí pouze nesplnění minima kreditů za daný rok a další důsledky jako kdyby byl předmět zapsán poprvé.

Uznávání předmětů

 • Vyhláška k uznávání předmětů z předcházejícího studia, určující, jaké předměty lze uznat.
 • Tabulka a aktualita Ing. Eysselta pro 17/18 (v průběžném dolaďování).
 • Pokud bylo předchozí studium zakončeno (uzavřeno) se získáním titulu, předměty lze uznat pouze za nula kreditů pro splnění povinnosti absolvování povinného či povinně volitelného předmětu.
 • Žádost o uznání předmětu musí být podána nejméně týden před zahájením výuky v semestru, do kterého je uznávaný předmět zařazen dle studijního plánu daného studijního programu a přikládá se k ní autorizovaný výpis předmětů z předcházejícího studia s razítkem a originálním podpisem, který lze získat na dřívějším studijním oddělení.
  • I při předchozím studiu na FIT je nutné jít na studijní oddělení a výpis pořídit. Za pořízení výpisu se platí administrativní poplatek.
  • Dřívější studenti z jiných fakult VUT a jiných vysokých škol (a to i v případě přestupu z dosud úspěšného dílčího studia) si musí navíc připravit autorizované anotace/popisy předmětů, a sami musí navštívit garanty předmětů na FIT, aby získali jejich doporučení (souhlas) s uznáním za daný předmět FIT. Každý předmět k uznání na FIT se řeší samostatnou žádostí. Formulář pro IT-BC-3 a pro IT-MGR-2 musí být vyplněn úplně, a tiskne se oboustranně. Při podání žádosti v IS FIT lze informace vyžadované ve formuláři vložit do textu žádosti, nebo vyplněný formulář vložit jako přílohu. Před návštěvou garantů předmětů je vhodné absolvovat konzultaci se studijním poradcem, protože může navrhnout, které předměty jsou k uznání a které garanty má smysl navštívit. Na základě žádosti o výjimku může být jako volitelný uznán i předmět, který není ve studijním plánu FIT, ale svým obsahem (výrazně) podporuje obor studovaný na FIT.
 • Studentům, kteří budou mít souběžné studium na jiné fakultě VUT, budou úspěšně zakončené předměty z jiných fakult, které jsou ve studijním plánu FIT, na žádost uznány za nula kreditů (kredity lze započítat pouze do 1 studia).
 • Při souběžném studiu více oborů na FIT je v každém ze souběžných studií třeba splnit všechny předepsané podmínky zvlášť (dle čl. 2) a kredity za každý předmět lze započítat pouze do 1 z obou studií (student si volí, do kterého je chce započítat). Do 2. studia se předmět uzná za nula kreditů.
Tabulka pro uznávání předmětů
Od absolvování zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu uplynulo Ročník předchozího studia ukončeného předchozí rok (dle délky studia) Lze uznat stupně hodnocení
0 - 1 akademický rok 5. 4. 3. A, B, C, D
1 - 2 akademické roky 4. 3. 2. A, B, C, D
2 - 3 akademické roky 3. 2. 1. A, B, C, D
3 - 4 akademické roky 2. 1. - A, B, C
4 - 5 akademických let 1. - - A, B
déle - - - neuznává se
 • Akademický rok se počítá od 1. 9. do 31. 8. - tedy byla-li zkouška vykonána 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018, pro uznání do zimního semestru roku 2018/2019 je to 0 - 1 rok.
 • Předměty zakončené zápočtem, jazykové předměty, předměty studované v rámci celoživotního vzdělávání na VUT v Brně a předměty absolvované v rámci mobility studentů lze uznat 5 let od jejich úspěšného absolvování (i s hodnocením C, D nebo E).

Rozvrhy výuky a zkoušek

 • Rozvrhy pro zimní a letní semestr 2017/2018 jsou na webu FIT. Existují i stránky s původním návrhem pro ZS a LS, ale ty od chvíle vložení do IS FIT nemusí být zcela aktuální a neobsahují všechna cvičení a přednášky z některých malých předmětů.
 • Jsou-li pro Váš ročník 2 přednáškové skupiny, který rozvrh pro Vás bude platit si rozhodnete sami a můžete je i kombinovat - třeba IUS z 1BIA a IDA z 1BIB. Doporučené rozdělení podle abecedy je jen orientační pro případ, že by se přeplnila místnost (což se nestává) - pak mají přednost studenti, kteří mají druhou skupinu v rozvrhové kolizi, a následně studenti náležící do dané přednáškové skupiny. O žádnou změnu skupiny se nežádá, prostě chodíte do zvolené skupiny.
 • Není-li v informacích k danému předmětu stanoveno jinak (např. zápočet za účast), je účast ve výuce (přednášky a cvičení) volitelná. Za cvičení jsou však často přidělovány body a neúčast na nich tak může vést k nedostatku bodů pro zápočet či pro absolvování předmětu.
 • Rozvrhy zkoušek budou s předstihem několika týdnů dostupné v aktualitách.
Položky rozvrhu
 • V rozvrhu je sloupec Sk, který udává skupinu (kroužek). Pro různé přednáškové skupiny jsou různé skupiny (kroužky).
  • V BIT jsou skupiny vlastně kroužky, které se historicky používaly pro cvičení, a to zejména z matematiky. Aktuálně umožňují stručné označení cvičení, která jsou do nich zařazena. Není tedy např. nutné psát, že kdo měl cvičení v pondělí v 7:00 v místnosti XYZ, bude zkoušen v místnosti ABC, ale lze napsat, že skupina 10 bude v místnosti ABC. Toto označení cvičení budete potřebovat pro zkoušku z matematiky.
  • Je-li v BIT přednáška z předmětu přes všechny skupiny, předmět je pro daný ročník povinný.
  • V MIT jsou skupiny využívány pro obory. Historicky bylo nutné si přiřazovat čísla skupin podle pořadí oborů v tabulce "Studijní plán" na stránce předmětu TIN, nyní jsou již uvedeny přímo v rozvrhu.
  • Pokud je v MIT přadnáška z předmětu uvedena pro danou skupinu, je předmět povinný pro daný obor.
  • Skupina xx znamená něco jako "ostatní". Jsou v ní zařazeny přednášky z volitelných předmětů, cvičení, kde si lze vybrat 1 z N termínů, apod. V xx jsou zařazeny také předměty pro předchozí ročník (pro opakující) a v 1BIT také IZG a ve 2BIT ITU, které si studenti s lepšími výsledky mohou zapsat o rok dříve.
 • Pokud je nějaká položka rozvrhu v tabulce na stránce předmětu, ale naní uvedena v rozvrhu, je to způsobeno tím, že nemá přiřazenu přednáškovou skupinu. Pokud vyučující vloží např. jednorázové demonstrační cvičení, často mu přednáškovou skupinu pro zjednodušení nepřiřadí (jinak by cvičení musel vložit jako více položek rozvrhu pro jednotlivé přednáškové skupiny). Chcete-li něco takového v rozvrhu zobrazit, můžete se obrátit na dr. Dytrycha, který položku upraví a doplní.
 • Význam zkratek v rozvrhu je rozepsán pod každým rozvrhem. Pod pojmem "numerické cvičení" se však skrývají i demonstrační cvičení, cvičení z angličtiny apod. - pokud je takové cvičení ve velké místnosti (pro 100 a více lidí), je typicky demonstrační (má charakter přednášky) a vyučující počítá příklady, dělá praktické ukázky apod. Je-li v malé místnosti (pro 20 - 50 lidí), často se i vyvolává k tabuli, přidělují body apod.
 • Není-li u předmětu explicitně napsáno jinak, sudý či lichý týden se vždy počítá kalendářní (od 18. 9. 2017 je sudý). U předmětu IDA sudý a lichý v rozvrhu neplatí - je nutné řídit se rozpisem od vyučujících.
 • Je-li u rozvrhového okna uvedeno více místností, vyučující bude pouze v největší z nich a pokud jsou stejné, tak v té s nižším číslem (z E104 a E105 bude v E104, ale je-li E112+E104+E105, bude v E112). Do zbylých místností se pouze přenáší obraz a zvuk.
Historie
Vznik rozvrhu
 • Rozvrh zkoušek za zimní semestr vzniká přibližně 23. 10., za letní semestr 12. 3. Rozvrh výuky na zimní semestr následujícího roku se plánuje přibližně 25. 4. , na letní semestr 16. 5. Uvedená data jsou pouze přibližná a reálná se mohou o 1 - 2 týdny lišit.
 • Plánování každého rozvrhu má 5 fází:
  • Sběr požadavků od vyučujících a příprava podkladů (asi 2 týdny).
  • Plánování (asi 2 - 4 dny).
  • Připomínkování SU FIT a studenty na Facebooku (cca 1 - 3 dny).
  • Připomínkování vyučujícími (cca týden).
  • Vložení do IS FIT (tam jsou již změny náročnější) a následné zafixování podle předpisů (aby byl termín zkoušky známý a jistý v předepsaném předstihu).
 • Ve fázi připomínkování SU FIT je prostor pro různé změny. Protože je rozvrh kompromisem (zlepšení pro 1 ročník či obor často vede ke zhoršení pro jiný), nikdy nebudou spokojení všichni, ale pokaždé se několik vylepšení podaří zapracovat, protože stovky studentů mohou vymyslet kombinaci, kterou 1 člověk ani s podporou počítače nemusí být schopen objevit. Neočekávejte prosím, že bude každý návrh zapracován (vždy bude posouzeno, zda je realizovatelný vzhledem ke kapacitám místností apod. a zda více lidem pomůže než uškodí), ale současně neváhejte věnovat chvíli času přemýšlení a případnému návrhu zlepšení v diskusi. Možná bude právě Váš návrh vybrán a pomůžete sobě i ostatním, nebo bude myšlenka využita k jinému zlepšení.
 • Při tvorbě každého rozvrhu se zohledňuje řada kritérií. Částečně o nich pojednává diplomová práce Ing. Čilla, ale ani ta nepokrývá celou problematiku. Do plánování vstupují “tvrdé” požadavky (bezkoliznost povinných předmětů, bezkoliznost zkoušek, předepsaná kapacita místností, bezkoliznost pro vyučující apod.), požadavky vyučujících s různými prioritami (např. při nařízené služební cestě nemůže zkoušet, v 7:00 zkouší nerad, ale pokud to bude nezbytné, je to možné, a preferuje odpolední termín od 13:00), různá omezení (např. akce, která zabere všechny místnosti a není kde zkoušet) a “měkká kritéria” (mezi zkouškami z povinných předmětů ideálně 2 dny volna, nezkoušet v pátek večer, ...). Budete-li navrhovat nějaké vylepšení, je vhodné se podívat do spodní části stránky s vizualizací celého rozvrhu, kde bývají uvedeny požadavky a další plánovací podklady.

Mailing listy a RSS

 • Seznam mailing listů je na stránkách Mailmana FIT. Lze se zde přihlásit do jednotlivých seznamů i prohlížet archivy těch veřejných.
 • RSS umožňuje snadné odebírání aktualit pomocí e-mailového klienta jako je Thunderbird, Microsoft Outlook apod., ale také např. v Gmailu. Je strategické takto odebírat fakultní aktuality, které zahrnují i studijní aktuality, tedy jeden z velmi důležitých zdrojů informací o různých blížících se termínech apod.

Záznamy přednášek

 • Z některých přednášek probíhá streaming a je pořizován záznam, který je pak dostupný na video serveru.
 • Zda bude přednáška streamována a zaznamenávána rozhoduje přednášející, přičemž musí rozhodnout dříve než 15 min. před začátkem přednášky (u mimořádných přednášek 3 dny předem).
 • Záznam je zpracován Mgr. Skokanovou dle aktuálních možností a to typicky do 2 - 3 týdnů. Jakékoliv dotazy "kdy už to bude" a jiné zbytečné e-maily tuto dobu prodlužují, neboť za dobu odpovídání na pár e-mailů lze zpracovat záznam. Důrazně je proto doporučeno ji takovýmito e-maily neobtěžovat.
 • Zda bude záznam zveřejněn rozhoduje přednášející na záznamu. Někteří přednášející svoje záznamy nechávají zpřístupnit automaticky ihned po zpracování, jiní to provádí manuálně.
 • Max. počet stažených záznamů za den je omezen kvůli spravedlivému využití zdrojů (studenti s rychlejší linkou ...). Při normální rychlosti přehrávání lze za den stáhnout více záznamů než shlédnout, ale chcete-li je pro zopakování před zkouškou sledovat zrychleně či s přeskakováním částí, je vhodné na tyto limity myslet a stahovat je průběžně a nikoliv až jednorázově před zkouškou.
 • Vystavení záznamů na Youtube, Uloz.to či jiných serverech je zakázané a vždy má negativní následky. Některé vyučující demotivuje od zpřístupňování záznamů, jsou kvůli tomu trestáni studenti, zaváděna různá negativní opatření (limit počtu stažených záznamů za den) apod. Vyhněte se prosím takovémuto protiprávnímu jednání.
 • Zpracované záznamy lze hledat na příslušné stránce video serveru
 • Další informace (detaily ohledně oprávnění k záznamům, postupu zpracování, za jak dlouho po přednášce lze záznam stáhnout, čím jej lze přehrát apod.) naleznete v FAQ video serveru.
 • Přednášky z některých akci na FIT naleznete i na serveru SuperLectures, kde lze ve videu i vyhledávat.

Průkaz studenta (karta)

 • Vyzvedává se na recepci CVT nebo po imatrikulacích na páteční části akce Start@FIT v E105 (cca 11:30 - 17:00).
 • Slouží pro přístup do učeben a procházení některými dveřmi na chodbách
  • Pozor, pozdě večer nefunguje - zůstanete-li v areálu dlouho, nevycházejte na nádvoří s kašnou a do přilehlého prostoru s dveřmi na ulici (nelze se z něj dostat), ale jděte vnitřkem po chodbách 2. podlaží, přes lávku a kolem recepce!
 • Platí se s ním v menze (účet lze dobít přímo v menze), tisk a kopírování v knihovně (ne v CVT - viz níže) apod.
 • Jsou 2 druhy:
  • Studentský průkaz VUT - ten dostane každý student a mimo VUT nemá žádné zvláštní funkce. Jako doklad o studiu jej uznává Dopravní podnik města Brna (DPMB) a některé další instituce. Každý rok se zdarma revaliduje nálepkou na studijním oddělení.
  • Průkaz ISIC (International Student Identity Card) - je mezinárodně uznávaná varianta průkazu, ale je placená, přičemž placenou přelepkou se každý rok prodlužuje jeho mezinárodní platnost. Objednává se na intraportálu VUT. ISIC funguje nejen jako studentský průkaz, ale lze využívat ještě slevy, které jsou uvedeny na www.isic.cz. Nárok na něj mají pouze studenti prezenční formy studia. Přelepka zdarma z něj udělá ekvivalent studentského průkazu VUT.
 • Student může mít jen jeden platný průkaz, který by měl sloužit jako doklad o studiu (potvrzuje se pro další roky přelepkou). Pokud si student objedná 2, použitelný bude pouze ten, co bude aktivovaný jako poslední.

Tisk v CVT

 • Kredit na tisk v CVT se dobíjí v kanceláři L131 (paní Samsonová a paní Dupalová). Dobíjení je možné pouze osobně.
 • Kredit je oddělený od kreditu, který se používá v menze/knihovně a funguje pouze v rámci CVT.
 • Pro zahájení tiskové úlohy je nutný kladný zůstatek na účtu. Pokud se tiskem dostanete do minusu, je nutné dluh v co nejkratší době zaplatit. Dluh na CVT může být důvodem pro nepotvrzení výstupního listu, který potřebujete pro úspěšné zakončení studia.
 • Vždy se podívejte na název tiskárny, kterou máte nejblíže (nalepený na dané tiskárně - např.: ljstudn), abyste se vyhnuli běhání po chodbách a hledání svého výtisku.
 • Další informace najdete v návodu CVT.

Stipendijní účet

 • Před tím, než dostanete jakékoliv stipendium, si musíte zaregistrovat Stipendijní účet. Ten nejprve zadáte do portálu VUT a následně si tam stáhnete a vytisknete žádost o nastavení účtu, kterou přinesete osobně na studijní oddělení.
 • Bez zadaného a potvrzeného stipendijního účtu, do 15. dne měsíce, za který Vám má být stipendium vyplaceno, Vám nemůže být stipendium vyplaceno.

Prospěchová stipendia

 • Prospěchová stipendia jsou určena pro excelentní studenty bakalářského a magisterského studijního programu prezenčního studia. Rozhodující jsou jejich studijní výsledky podle váženého studijního průměru v předchozím roce jejich studia. Nejsou tedy určeny pro studenty prvních ročníků.
 • Hranice váženého studijního průměru a výše stipendia je upřesněna Stipendijním řádem VUT a doplňující směrnicí děkana FIT.
 • Vedle váženého studijního průměru se posuzuje také, zda student získal v daném akademickém roce alespoň 54 kreditů (místo předchozí podmínky získání 25 kreditů za semestr z předmětů s klasifikací), dosáhl úspěchu ve všech zapsaných předmětech a pokračoval ve studiu v následujícím akademickém roce ve stejném studijním programu.
 • Orientační hranice studijních průměrů pro přiznání prospěchových stipendií za zimní semestr bývaly typicky zveřejněny v průběhu března nebo 1. týden v dubnu, za letní semestr v průběhu září (v některých letech byly předběžné informace výjimečně dostupné už v červenci). Částky jsou vypočítány současně s orientačními hranicemi. Dotazy typu: "Kdy už to bude?" či "Dosáhnu letos na stipendium?" nemají smysl, protože orientační hranice jsou určeny hned jak je to možné a neprodleně zveřejněny e-mailem do mailinglistu Studinfo.
 • Pro představu, kde se hranice průměrů pohybovaly v posledních letech, lze uvést, že v za zimní semestr školního roku 2016/2017 u 1BIT to bylo kolem 1,11 (pro vyšší částku) a 1,24 (pro nižší částku), pro 2BIT 1,22 a 1,69, pro 3BIT 1,26 a 1,55 pro 1MIT 1,58 a 1,9 a pro 2MIT 1,07 a 1,21. Za letní semestr pak byly hranice 1BIT 1,1 a 1,4, 2BIT 1,1 a 1,5 a 1MIT 1,1 a 1,3. Čísla jsou hrubá a orientační - v následujícím roce se mohou výrazněji lišit.
 • Prospěchová stipendia přiznává děkan fakulty, obvykle na návrh proděkana pro vzdělávací činnost administraci zajišťuje Studijní oddělení.
 • Výplata stipendia končí při přerušení studia, při neplnění studijních povinností, při uložení sankce za disciplinární přestupek a při překročení standardní doby studia.
 • Stipendium se vyplácí v následujícím akademickém roce měsíčně (dříve jednorázově za daný semestr), a to ve 2. ročníku bakalářského studijního programu za měsíce září až srpen, v ostatních případech za měsíce září až květen. Vyplácí se bezhotovostně v prvním týdnu následujícího měsíce. Je nutné mít zadáno číslo účtu pro stipendia (viz výše).
 • Za ročníky 3BIT a 2MIT prospěchové stipendium nelze získat, ale u státní závěrečné zkoušky jsou za prospěch udělována i finanční ocenění. Tím je např. Cena rektora udílená absolventům VUT ve výši 10.000 Kč viz čl. 1 Rozhodnutí č. 19/2017.
 • FIT VUT v Brně jako kompenzaci za nevyplácení stipendií v zimním semestru závěrečných ročníků, která byla před vydáním nového Stipendijního řádu VUT v Brně vyplácena, plánuje od roku 2018 výraznější navýšení stipendií při ukončení studia (mimořádné stipendium), např. za získání červeného diplomu, velmi dobrý prospěch apod.

Ubytovací stipendium

 • Stipendium na podporu ubytování je studentům VUT v Brně vypláceno dle § 91, odst.2, písm. e) zák. 111/1998 Sb ve znění pozdějších předpisů, čl. 7 Stipendijního řádu a podmínek stanovených Směrnicí č. 71/2017.
 • Na stipendium mají nárok studenti v bakalářském, magisterském nebo doktrském prezenčním studijním programu. Student musí studovat buďto v prvním studijním programu, nebo v navazujícím studijím programu (případně přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a dosavadní studium bylo uznáno), nebo studijní program řádně ukončil do 31. října téhož roku, kdy se do něho zapsal.
  • Pokud student studuje ve více studijních programech současně, je stipendium vypláceno pouze 1x.
  • Student nesmí překročit standardní dobu studia (ani v žádném ze souběžných studovaných studijních programů).
 • Student nemůže mít trvalý pobyt v okresech Brno-město nebo Brno-venkov.
 • Výši stipendia stanoví 3x ročně rektor na základě počtu studentů, kteří splnili podmínky a dle objemu dostupných finančních prostředků. Výše stipendia je dána Rozhodnutím č. 7/2017 a jeho Přílohou č. 1 v účinném znění. Např. v období květen až srpen 2017 bylo ubytovací stipendium vypláceno ve výši 550 Kč/měsíc, v období září až prosinec 2017 činilo ubytovací stipendium 600 Kč měsíčně.
 • Student podává elektronickou žádost na adrese http://stipendium.vutbr.cz. Je nutné mít zadáno číslo účtu pro stipendia (viz výše).
 • Stipendium je vypláceno vždy zpětně za předchozí čtyři měsíce. Za období leden až duben bývá stipendium vypláceno 20. května, za období květen až srpen pak 20. září a za období září až prosinec až 20. ledna následujícího roku. Výplata ubytovacího stipendia studentům prvních ročníků za období květen – srpen probíhá až v lednu roku následujícího. Je zde nutný časový posun z důvodu kvartálního výstupu z celostátní Matriky studentů SIMS. Výplata stipendia se provádí pouze na účty vedené v české měně u bank se sídlem v ČR.
 • V případě nejasností lze doporučit také nahlédnout do odpovědí na časté dotazy přímo ke stipendiím zpracované Rektorátem VUT v Brně.
 • Student je povinen Studijnímu oddělení fakulty oznámit změnu rozhodných skutečností pro přiznání ubytovacího stipendia, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nastalé skutečnosti. Nenahlášení změny je bráno jako disciplinární přestupek.
 • Přiznávání, výše a způsob výplaty ubytovacího stipendia spadá do kompetence Rektorátu VUT v Brně. Ubytovací stipendium přiznává prorektor, kterému je svěřena studijní agenda.

Ubytování (koleje)

FAQ
 • Kde se můžu ubytovat na akci Start@FIT?
  • Od 15. 9. – 17. 9. 2017 lze zajistit ubytování na kolejích PPV, blok A05, a to 6., 7., 8. a 9. patro = 310 studentů a ve volných pokojích do 17. 9. 2017 na Listových kolejích = 200 studentů. Další kapacity jsou dostupné v bloku A04.
  • Účastníci akce Start@FIT si mohou ubytování na kolejích v termínu 15.9. – 17.9.2017 zajistit e-mailem nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech:
   • provozní bloku A05, koleje Pod Palackého vrchem, paní Boesová – tel. 541142990, e-mail provoz.ppv-a05@skm.vutbr.cz
   • provozní bloku A04, koleje Pod Palackého vrchem, paní Režňáková – tel. 541142981, e-mail provoz.ppv-a04@skm.vutbr.cz
   Rezervace elektronickou cestou není možná.
  • Studenti budou ubytování platit v hotovosti na vrátnici příslušného bloku na daňový doklad. Cena za noc je 115,- Kč.
 • Proč mám nula či málo bodů na koleje, i když kamarád bydlí blíž a má stovky bodů?
  • Dle dokumentu KaM počet bodů není důležitý. Tedy již se nepoužívá, protože míst na kolejích je dost a dostane se na všechny. Ti, co se přihlásí dříve, budou mít více na výběr, ale nestane se, že by ti, co bydlí hodně daleko, nedostali kolej.
  • Protože počet bodů není důležitý, nikdo neaktualizuje data, podle kterých se počítá. Např. dojezdové vzdálenosti pro jednotlivé obce tedy nemusí být aktuální, nebo nemusí být vůbec k dispozici. Počet bodů je tedy chybně spočítaný a nerelevantní.
 • Když si vybírám kolej, co je to “Hotel (hostel) Palacký” a kde je?

Menzy (stravování)

 • Seznam menz VUT je na stránkách KaM.
 • Jídelníčky a otevírací doby.
 • Pro studentskou cenu je nutné platit kartou studenta. Peníze na kartu si lze dobít hotově přímo v menze a to libovolnou částku. Takto dobité peníze pak lze využívat i pro tisk a kopírování v knihovně FIT a na dalších místech VUT (ale nikoliv v CVT FIT).
Menzy jiných univerzit
 • Masarykova univerzita - když poprvé přijdete do menzy MU, je nutné jít do kanceláře ekonoma jedné z těchto menz: Vinařská 5, Veveří 70, Akademická menza Moravské náměstí 9 nebo Academic restaurant Netroufalky 14-16. Je doporučeno tam jít v září před či těsně po začátku semestru (raději dříve, pak jsou tam fronty) s potvrzením o studiu či kartou ISIC (karta studenta VUT, která není ISIC, nemusí být akceptována vždy - záleží na období, stavu karty a dalších okolnostech) a nechat si vystavit stravovací kartu (platí se za to poplatek 70 Kč). Dále se pak můžete stravovat stejně jako studenti MU. Seznam stravovacích provozů je na stránkách Správy kolejí a menz.
 • Mendelova univerzita v Brně - v systému MENDELU je možné aktivovat Vaši stávající kartu ISIC na základě požadavku a nabití stravovacího konta.
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - možnosti stravování studentů VUT se zjištují.
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně - na koleji Astorka je restaurace se 30 místy, ale ta je v nájmu, takže nemá studentské ceny - něco jako kavárna u recepce na FIT.
 • Univerzita obrany - zatím pouze jako cizí strávník za 107,- Kč za oběd. Vyjednáváme o možnosti obdobného systému jako u MU.

Registrace sportů na CESA

 • Zápis do sportů, které organizuje CESA, běžně začíná ještě před začátkem semestru (letos v zimním semestru to bylo 15.9.). Přihlašování probíhá pomocí informačního systému VUT.
 • Aktuální informace o registraci sportů
 • Za 1 semestr lze mít 2 sporty zdarma - další sporty jsou placené.
 • Sport se nepočítá jako předmět ve studijním plánu a nepřenáší se do IS FIT. Neúspěch (resp. neúčast, neboť zápočet není podmíněn výkonem či výsledky) nemá vliv na stipendium, kreditové limity apod.

Poradenské centrum Alfons

Poradenské centrum Alfons pomáhá studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Nabízí zhodnocení dopadu znevýhodnění na studium, diagnostiku SPU (specifických poruch učení), asistenční služby – průvodcovské, prostorová orientace apod. a tlumočnický a přepisovatelský servis.

Bakalářské studium

1. ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Problémy

 • Neabsolvování rozřazovacího testu z angličtiny v termínu:
  • Angličtinu si budete muset registrovat až další rok a nebudete mít možnost začít AIT.
  • Při doložené překážce ve studiu (např. dlouhodobé nemoci - dokládá se na studijním oddělení) lze zažádat o výjimku pro absolvování testu po termínu (cca 2 - 4 týdny po řádném termínu pro absolvování testu). Bez vážných důvodů jej však nelze povolit, protože je nutné stanovit kapacitu předmětů a následně již lze dělat změny pouze o jednotky studentů.
 • Problém s absolvováním rozřazovacího testu - chybné odevzdání vedoucí k získání neodpovídajícího nízkého počtu bodů (musíte-li jít v průběhu testu akutně pryč, nemáte jej odevzdávat - test lze vygenerovat 3x, ale odevzdat pouze 1x):
  • Pokud si myslíte, že výsledek neodpovídá o 1 úroveň, lze do 14 dnů od absolvování testu zažádat o změnu úrovně (e-mailem dr. Dytrychovi) - typicky se vyhovuje.
  • Pokud výsledek neodpovídá o více úrovní, je nutné podat papírovou žádost o výjimku v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti. K té je nutné doložit např. maturitní vysvědčení či nějaký certifikát potvrzující znalost angličtiny na úrovni, kterou požadujete nastavit. Pro případné vyhovění je důležité neprodlené podání žádosti po absolvování testu.
 • Nesplnění minima kreditů za 1. semestr studia:
  • Můžete si podat žádost o výjimku pro pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů, ale nebude-li řádně nahlášená překážka ve studiu, ke které by bylo možné přihlédnout, pravděpodobně Vám nebude vyhověno.
  • Od 11. dne zkouškového období Vám mohou být zrušeny registrované i zapsané předměty na letní semestr (např. na základě nezískání zápočtů). Rušení bude prováděno průběžně celé zkouškové období za zimní semestr na základě výsledků zkoušek. Máte-li podanou žádost, budou Vám předměty zrušeny až po jejím vyřízení.
   • Obnovit zrušené předměty může pouze ten, kdo je zrušil.
   • Pokud bude Vaše místo v předmětu po zrušení zabráno jiným studentem a kapacita předmětu bude zaplněna, nelze jej obnovit.
  • Studium Vám bude automaticky ukončeno, ale až po kontrolách a vypršení termínů na podání žádostí a uplynutí všech lhůt ve správním řízení. Ukončíte-li studium písemným ohlášením na studijním oddělení hned jak budete vědět, že k tomu dojde, ušetříte na budoucích poplatcích za prodlouženou dobu studia (předchozí neúspěšná studia se počítají). Rovněž je vhodné se na místě vzdát odvolání, aby bylo ukončení skutečně okamžité a neběžela další lhůta.
 • Nesplnění minima kreditů za rok:
  • Stejně jako při nesplnění minima za 1. semestr studia, ale rušení předmětů se provádí o něco později.

2. ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Problémy

 • Nezvládnutí elektronického zápisu v termínu a nedostavení se na papírový zápis
  • Ihned pošlete e-mail s omluvou na studijní oddělení (nezašlete-li ji do pěti dnů, začíná Vám hrozit ukončení studia dle Studijního a zkušebního řádu).
  • Dostavte se na studijní oddělení k papírovému zápisu v nejkratším možném termínu.

Obecné informace

 • V týdnu před zahájením semestru (pravděpodobně v pátek 15. 9. večer od 21:00) proběhnou registrace na cvičení z INM a z angličtin, které se budou spouštět postupně po 10 min. Konec bude v neděli před zahájením výuky (večer po 20:00).
 • Od konce zimního semestru si lze s vedoucími domlouvat téma/zadání bakalářské práce na 3. ročník. Zimní semestr 3. ročníku nepatří mezi nejlehčí, takže začít s prací o něco dříve může být velkou výhodou.
 • Nejde-li Vám na 3. ročník registrovat IBT+ISZ (nemáte-li je v nabídce), je to způsobeno nedostatkem kreditů pro ukončení studia v následujícím roce - v takovém případě je obvykle nutné rozvolnit.
  • Případné výjimky pro navýšení kreditového stropu musí být dobře zdůvodněné.
   Podívejte se prosím na průměrný a na maximální počet získaných kreditů za předchozí semestry a na to, co si budete muset zapsat, a zvažte, zda je v případě udělení výjimky reálné takovou zátěž zvládnout. Neopomeňte při tom bakalářskou práci, jejímž vypracováním strávíte mnoho času.
 • Neuspějete-li v některém povinném či povinně volitelném předmětu letního semestru 2. ročníku, musíte si jej v prázdninových registracích doregistrovat a případně si v 1. týdnu těchto přeregistrací odregistrovat tolik volitelných předmětů, aby nebyl přesažen žádný kreditový strop (jinak Vám budou náhodně zrušeny).
 • O prázdninách je nutné se zapsat do dalšího ročníku. Zápis probíhá elektronicky a to obvykle cca od 21. 8. do 5. 9. (data jsou pouze orientační! - aktuální termíny jsou v IS FIT a v rozhodnutí děkana na úřední desce). Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu (cca 6. 9.) po ukončení elektronických zápisů na studijním oddělení.
  • Podmínkou elektronického zápisu je potvrzení výsledků studia za předchozí akademický rok. Nejprve je tedy přes Předměty potřeba přejít na Zapsané předměty - potvrzování výsledků studia, tam rozkliknout každý předmět a tlačítkem pod dotazníkem potvrdit výsledek v předmětu. Po potvrzení všech předmětů se dole na stránce se seznamem předmětů objeví formulář, kde lze potvrdit správnost evidence studijních výsledků za celý akademický rok. Až po potvrzení celého roku je splněna daná podmínka pro elektronický zápis.
  • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem dalšího ročníku) na studijním oddělení potvrdí zápisový list a získají revalidační známku na svůj průkaz studenta.

3. - 5. ročník +

Není-li 3. - 5. ročník současně posledním (o čemž rozhodujete registrací ITT+IBT+ISZ), je stejný jako 2. ročník, pouze máte na výběr více volitelných předmětů. Minimum kreditů, které je za daný ročník nutné splnit, je dáno tím, kolik kreditů si na něj student zapíše:

 • Pokud si student zapíše alespoň 60 kreditů, je nutné splnit minimálně 30.
 • Pokud si student zapíš méně než 60 kreditů, je nutné splnit polovinu zapsaných.

(Předpokládaný) poslední ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Problémy

 • Nesplněný předmět v ZS - nutno rozvolnit (viz níže).
 • Nesplněná obhajoba ITT - nutno rozvolnit.
 • Nestíhám odevzdání práce:
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat s max. týdenním zpožděním, podejte si žádost o odklad odevzdání o týden v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat do konce července, podejte si žádost o odklad odevzdání do konce července a termínu státní závěrečné zkoušky na srpen v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Nemáte-li žádné doložitelné odůvodnění pro udělení výjimky nebo nemůžete-li práci stihnout dokončit do konce července, požádejte o zrušení ISZ. Termín obhajoby bakalářské práce Vám propadne a budete obhajovat za rok, přičemž už budete mít pouze 1 pokus.
   • Na další rok se bude potřeba dohodnout s vedoucím, zda je ochoten znovu vypsat stejné zadání, případně si zvolit jiné zadání (u jiného zadání je nutné pracovat i v zimě a to i přes to, že je semestrální projekt splněný a po zimě tak nebude žádná obhajoba - min. výsledný rozsah práce je nezávislý na počtu přidružených předmětů).
   • Nemáte-li na zimní semestr žádné předměty, můžete na něj přerušit studium (přičemž nebudete mít statut studenta), ale není to nutné (nepřerušené studium se však počítá do doby studia s případnými důsledky placení za nadstandardní dobu).
   • Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.
  • Nesplněný volitelný předmět před státní závěrečnou zkouškou, ale 180 kreditů se podařilo získat i bez něj
   • Pro dokončení studia to není problém, můžete podepsat výsledkový list a jít ke státní závěrečné zkoušce.

Magisterské studium

1. ročník +

Všeobecné informace

 • Přicházíte-li z jiné fakulty než z FIT VUT, projděte si seznam úkonů, které musí učinit nový prvák na FIT VUT v informacích pro 1. ročník bakalářského studia. Většina kroků pro Vás přiměřeně platí, pouze jsou pro ně jiné termíny, máte jiný studijní plán a řešíte registraci jiných předmětů a cvičení. Angličtiny a přednáškové skupiny se Vás netýkají.
 • Registrace předmětů na 1. ročník se otevírají 1. září a trvají asi 10 dní. Další změny lze provést při přeregistracích v 1. týdnu semestru.
 • Od konce zimního semestru si lze registrovat téma/zadání diplomové práce na 2. ročník.
 • Po zimním semestru se ti, co splnili stanovený počet kreditů, mohou registrovat na téma Projektové praxe na letní semestr. Jedná se o spolupráci na výzkumu zaměstnanců fakulty (nikoliv o praxi ve firmě). Projekt, o který se jedná, je projektem fakulty - nikoliv projektem studenta. Každý semestr je zakončený sepsáním vědeckého článku a prezentací na ústavním semináři. Celkem lze absolvovat až 2 Projektové praxe PP1 a PP2 po 5 kreditech. Podmínkou pro pokračování v následující je získání min. známky C z předchozí. Na Projektovou praxi lze navázat i diplomovou práci, přičemž PP2 se řeší paralelně se SEP.
 • Nejde-li Vám na 2. ročník registrovat DIP+MSZ (nemáte-li je v nabídce), je to způsobeno nedostatkem kreditů pro ukončení studia v následujícím roce - v takovém případě je obvykle nutné rozvolnit.
  • Případné výjimky pro navýšení kreditového stropu musí být dobře zdůvodněné.
 • Neuspějete-li v některém povinném či povinně volitelném předmětu letního semestru 1. ročníku, musíte si jej v prázdninových registracích doregistrovat a případně si v 1. týdnu těchto přeregistrací odregistrovat tolik volitelných předmětů, aby nebyl přesažen žádný kreditový strop (jinak Vám budou náhodně zrušeny).
 • O prázdninách je nutné se zapsat do 2. ročníku. Zápis probíhá elektronicky a to obvykle cca od 21. 8. do 5. 9. (data jsou pouze orientační! - aktuální termíny jsou v IS FIT a v rozhodnutí děkana na úřední desce). Zápis prezenční formou (pro ty, co z nějakého důvodu nemohli využít elektronický) proběhne ve vyhlášeném termínu (cca 6. 9.) po ukončení elektronických zápisů na studijním oddělení.
  • Studenti, kteří se zapíšou elektronicky, pak od 1. týdne semestru do začátku (cca 2.) října (tedy začátkem 2. ročníku) na studijním oddělení potvrdí zápisový list a získají revalidační známku na svůj průkaz studenta.

2. - 4. ročník +

Všeobecné informace

 • Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.

(Předpokládaný) poslední ročník +

Nezapomněl jsem na něco?

Problémy

 • Nesplněný předmět v ZS - nutno rozvolnit (viz níže).
 • Nesplněná obhajoba SEP - nutno rozvolnit.
 • Nestíhám odevzdání diplomové práce:
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat s max. týdenním zpožděním, podejte si žádost o odklad odevzdání o týden v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Máte-li nahlášenou nějakou překážku ve studiu (nemoc apod.) nebo jste-li na Erasmu a můžete-li stihnout odevzdat do konce července, podejte si žádost o odklad odevzdání do konce července a termínu státní závěrečné zkoušky na srpen v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  • Nemáte-li žádné doložitelné odůvodnění pro udělení výjimky nebo nemůžete-li práci stihnout dokončit do konce července, požádejte o zrušení MSZ. Termín obhajoby diplomové práce Vám propadne a budete obhajovat za rok, přičemž už budete mít pouze 1 pokus.
   • Na další rok se bude potřeba dohodnout s vedoucím, zda je ochoten znovu vypsat stejné zadání, případně si zvolit jiné zadání (u jiného zadání je nutné pracovat i v zimě a to i přes to, že je semestrální projekt splněný a po zimě tak nebude žádná obhajoba - min. výsledný rozsah práce je nezávislý na počtu přidružených předmětů).
   • Nemáte-li na zimní semestr žádné předměty, můžete na něj přerušit studium (přičemž nebudete mít statut studenta), ale není to nutné.
   • Pokud si na daný rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Jinak je třeba žádat o výjimku pro pokračování s nedostatkem kreditů a akutně hrozí, že Vám bude studium ukončeno.
  • Nesplněný volitelný předmět před státní závěrečnou zkouškou, ale 120 kreditů se podařilo získat i bez něj
   • Pro dokončení studia to není problém, můžete podepsat výsledkový list a jít ke státní závěrečné zkoušce.

Další informace

Podávání žádostí +

 • Žádosti se podávají v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti.
  1. Nejprve vyberte typ žádosti. Nenaleznete-li správný typ, můžete využít univerzální "Jiná žádost", ale v takovém případě nebudete mít k dispozici pokyny a vzor a může dojít ke zpoždění při vyřizování žádosti (nejprve musí být manuálně nastaven proces vyřízení, který ostatní typy mají).
  2. Následně si přečtěte pokyny k danému typu žádosti. Můžete využít i tlačítko pro vložení vzoru textu žádosti.
  3. Pokud je vyžadován vyběr předmětu, kvalifikační práce apod., vyberte.
  4. Vyplňte text žádosti, ve kterém nezapomeňte na dobré odůvodnění (viz níže).
  5. Uložte žádost.
  6. Vložte přílohy (doklady, potvrzení, lékařské zprávy, certifikáty, ...).
  7. Potvrďte žádost (zahajte řízení), aby ji bylo možné začít vyřizovat.
 • Formuláře pro papírovou žádost, kterou lze podat na Studijním oddělení, naleznete v IS FIT v sekci Ostatní. Jejich použití se však nedoporučuje, protože vyřízení papírové žádosti je náročnější a může tak trvat déle než u elektronické žádosti.
 • Jedná-li se o žádost o změnu oboru před začátkem 1. semestru magisterského studia, odůvodnění může být velmi stručné (pravděpodobně bude vyhověno při téměř jakémkoliv důvodu). Žádáte-li však o výjimku z nějaké vyhlášky apod. (např. o pokračování ve studiu s nedostatkem kreditů), z odůvodnění musí být jasné, proč se jedná o výjimečnou situaci a čím je výjimečná. Např. ujetí autobusu při cestě na zkoušku nebude nic výjimečného (nevyužitý termín zkoušky propadá, ale právě proto, aby to nebyla jediná příležitost, máme typicky 3 termíny), ale hospitalizace v prvních třech týdnech zkouškového období již výjimečná je. Jakékoliv tvrzení je vhodné (či dokonce nutné) doložit (např. lékařskou zprávou - nebyla-li již doložena v rámci hlášení překážky ve studiu).
 • Častou otázkou je, zda lze žádost odůvodnit tím, že student musel být v zaměstnání apod. - při prezenčním studiu to není vhodné a typicky se k tomu nepřihlíží, neboť zaměstnání je svobodnou volbou studenta a pracující nelze zvýhodnit oproti těm, kteří se plně věnují studiu a snaží se dosáhnout co nejlepších výsledků (byla by to motivace proti kvalitě studia). Škola motivuje nejlepší studenty stipendiem.
 • Nevíte-li si s žádostí rady, kontaktujte studijního poradce.

Rozvolnění v posledním roce studia +

Při rozvolnění ve 3. ročníku BIT či 2. MIT je třeba uvažovat přibližně takto:

 1. Pokud Vás BP/DP baví a chcete ji dokončit, jděte na krok 2. Pokud nutně potřebujete kredity za ITT/SEP pro postup do dalšího roku (viz bod 8), nebo by Vám neabsolvování ITT/SEP snížilo kreditový strop (viz čl. 3, odst. 3 a 4 a informace výše) o kredity, které na něco (zajímavý předmět) nutně potřebujete, jděte na krok 4. Jinak jděte na krok 6.
 2. Zajděte za vedoucím a zkuste se s ním domluvit, zda by Vám příští rok vypsal znovu stejné zadání (s tím, že to můžete dokončit i v aktuálním roce, pracovat na tom průběžně až do termínu v tom dalším, ...).
 3. Pokud vedoucí není ochotný zadání vypsat (nedomluvíte se), zvažte, zda chcete zápočet. Jsou 2 důvody, proč ho nechtít, a cca 2, proč ho chtít. S ním bude další rok obtížné získat případné vlastní zadání a v zimním semestru Vám bude chybět motivace a zpětná vazba z případné obhajoby, ale rozsah práce bude na jiném zadání potřeba udělat stejný - to, co se obhajuje, musí mít vždy stejný min. rozsah, ať už je tam ITT/SEP nebo ne. Ale bez toho zápočtu Vám může klesnout kreditový strop (případně i chybět kredity pro pokračování do dalšího roku, ale to je méně časté) a ztratíte termín na ITT/SEP (což ale nemusí být závažné - když bude čas se ITT/SEP věnovat, neměl by být problém ho příští rok zvládnout). Pokud nechcete zápočet, jděte na krok 6.
 4. Získejte zápočet z ITT/SEP (dříve než půjdete na další krok - jinak už ho nezískáte).
 5. Vedoucí je ochotný Vám vypsat nové stejné zadání. Až bude Vaše zadání uvedeno do stavu "nedokončen" (od této chvíle průběžně hlídejte), poproste ho, aby to udělal. Pokud by Vám to nové vypisoval až v září, už by na Vás nemusel mít volnou kapacitu - není chytré to odkládat. Současně pokračujte krokem 7.
 6. Oznamte vedoucímu, že nechcete dostat zápočet z ITT/SEP (u SEP navíc oznamte e-mailem Ing. Eysseltovi, že vzdáváte obhajobu).
 7. Zrušte si IBT + ISZ (či DIP + MSZ) a pokud máte zaregistrovaných moc kreditů (vyšší strop pro poslední ročník), tak i něco volitelného. Pokud si je nezrušíte, přijde Vám dopis o ztrátě termínu obhajoby/státnic.
 8. Pokud si na aktuální rok zaregistrujete >=60 kreditů, musíte v tomto roce splnit 30 kreditů za rok. Pokud <60, stačí splnit 1/2 zapsaných. Více viz legislativa.
 9. Příští rok si zapíšete nějaké zadání BP/DP (pokud už nebudete mít znovu vypsané to aktuální) a dokončíte studium.

Neúspěch u státní závěrečné zkoušky (tedy ISZ nebo MSZ - obecně SZZ)+

 • Při úspěšné obhajobě práce ale neúspěšné ústní v červnovém termínu lze v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti podat žádost o opakování v srpnovém termínu (přikládají se podmínky pro opakování). V podstatě vždy se vyhovuje.
 • Při úspěšné ústní ale neúspěšné obhajobě práce v červnovém termínu záleží na podmínkách pro opakování:
  • Má-li být práce doplněna, lze v IS FIT na stránce Studia - Rozhodnutí, řízení a žádosti podat žádost o opakování v srpnovém termínu (přikládají se podmínky pro opakování a vyjádření vedoucího práce, který prohlašuje, že bude do termínu pro odevzdání na konci července dostupný a že práci lze stihnout dokončit).
  • Má-li být práce přepracována či vypracována s jiným zadáním, o srpnový termín asi nemá smysl žádat - téměř nikdy se nevyhovuje, protože při vyhovění hrozí opakovaný neúspěch a ukončení studia.
 • Při neúspěšné ústní i obhajobě práce se jedná o kombinaci předchozích 2 bodů s tím, že vyhovění žádosti o opakování v srpnu je nepravděpodobné.
 • Je-li srpnový termín kvůli odkladu 1. termínem, opakovat lze až následující červen.
 • Opakovaný neúspěch při ústní části či při obhajobě práce vede na jisté neúspěšné ukončení studia.
 • Při opakování v červnu následujícího roku je nutné po neúspěšném pokusu přerušit studium (tedy i statut studenta) a obnovit těsně před opakováním SZZ. Zjednodušeně řečeno je to kvůli tomu, že před státní závěrečnou zkouškou musí být studium uzavřeno a uzavřené studium nelze studovat - tedy nelze se zapsat do dalšího ročníku a těm, co se nezapíšou, je studium ukončeno. Proto musíte dokončit v rámci aktuálního ročníku, který se přeruší a jeho zbytek se využije právě k opakování.
 • Neuspějete-li u ISZ ve 4. ročníku nebo u MSZ ve 3. ročníku, rektorát Vám vyúčtuje poplatek za prodlouženou dobu studia (asi 10 tis. Kč). Po složení SZZ pak můžete požádat o snížení poplatku a může Vám být dle okolností snížen a rozdíl vrácen (obvykle se snižuje cca na 2.500,- Kč). Pokyny a formuláře jsou na stránkách rektorátu.

Výjezdy do zahraničí (Erasmus+) +

Informace hledejte na následujících stránkách:

 • Studium v zahraničí - pokyny, termíny, dokumenty apod.,
 • Mailinglist Zahranicni,
 • Nabídka FEKT,
 • Informace a nabídka VUT,
 • Individuální studijní plán pro předměty FIT studované vzdáleně při výjezdu + doplněk s max. počtem 15 kreditů za semestr. Individuální studijní plán umožňuje např. nahrazení půlsemestrální zkoušky 2. projektem apod.,
 • ECTS Users’ Guide.
 • Pro uznání dovezeného předmětu za povinný či povinně volitelný předmět ve studijním programu na FIT je potřeba podat žádost v papírové podobě: Použije se žádost pro IT-BC-3 nebo pro IT-MGR-2, a pak se odevzdá na SO nejpozději s Transcript of Records (ToR). Do archivu FIT se odevzdává originál ToR, nicméně pro urychlení procesu uznání dovezených předmětů lze v předstihu zaslat nascanovaný ToR se současným označením předmětů, u kterých se usiluje o uznání za povinné či povinně volitelné (ostatní se budou uznávat jako volitelné). Tyto dokumenty je důrazně doporučeno odevzdat cca do 20. srpna, protože zavádění dovezených předmětů po 1. září je značně komplikované.
  • Kdokoli, kdo byl na výjezdu v předchozím akademickém roce, a dosud na FIT nedoručil originál ToR, postupuje obdobně.
 • Dovezené předměty se počítají do minima za akademický rok. V případě, kdy nelze přivézt dostatek kreditů pro splnění minima za akademický rok (např. diplomová práce v zahraničí na univerzitě, kde je za 0 kreditů), lze žádat o výjimku.

Legislativa +

 • Zákon o vysokých školách (verze s účinností od 1. 1. 2018) Vyznačení změn účinných od 1. 9. 2016.
 • Studijní a zkušební řád (SZŘ). Čtěte zejména:
  • čl. 10, odst. 2 (opakování předmětu)
  • čl. 12, odst. 1 - 7 (zápočet a důsledky neudělení)
  • čl. 13 (zkouška), odst. 9 (opakovaná), 13 (omluva) a 15 (tahák u zkoušky)
  • čl. 15 (jak se počítá studijní průměr)
  • čl. 16 (min. kreditů upřesněno směrnicí níže, při nedostatku kreditů odst. 4)
  • čl. 17, odst. 2 a 6 (pozor na zápisy! - kdo zapomene, přijde o (P)V předměty)
  • čl. 18 (přerušení studia, při opakování státnic odst. 8)
  • čl. 19 (uznávání předmětů), kdo přechází z CŽV zejména odst. 6
  • čl. 22, odst 3 (opakování státní závěrečné zkoušky (SZZ)) a 4 (jak dlouho lze studovat - 2x standardní dobu studia dle čl. 4)
  • čl. 25 a 26. (obhajoba BP a hodnocení u SZZ)
  • čl. 27 (diplom “s vyznamenáním“ je tzv. červený diplom)
  • čl. 55 Hlášení překážek ve studiu - na FIT primárně na studijním oddělení
   • Nenahlásíte-li úraz, nemoc či jiný problém včas, nemusí k němu být přihlédnuto při žádostech o pokračování s nedostatkem kreditů apod.!
  • čl. 56 (ukončení studia a výstupní list).
 • Pravidla o organizaci studia na FIT - čtěte zejména:
  • čl. 2, odst. 2 (při neúspěchu v povinně volitelném (PV) předmětu si lze příští rok zapsat jiný ze stejné skupiny; úspěch v opakovaném PV předmětu nevede k ukončení; nadbytečné PV jsou volitelné)
  • čl. 3, odst. 1 (zkouška až po zápočtu)
  • čl. 3, odst. 2 (o uznání projektů a cvičení rozhoduje garant)
  • čl. 4, odst. 1 (termín pro potvrzení výsledků studia je před zápisem - nezapomeňte potvrdit výsledky, je to podmínka zápisu do dalšího roku!)
  • čl. 5, odst. 1 (individuální projekty jsou pro jednoho studenta - spolupráce je zakázaná)
  • čl. 5, odst. 2 (zaokrouhlování bodů pro klasifikovaný zápočet)
  • čl. 6, odst. 1 (zaokrouhlování bodů pro zkoušku; důvod, proč je zkouška min. za 51 bodů)
  • čl. 6, odst. 2 (3. termín zkoušky)
  • čl. 6, odst. 3 (zkoušky s pěti termíny mají nižší kapacity termínů - pozor - u variantních termínů se tedy může vyčerpat kapacita a nemusí být prostor pro 3 pokusy)
  • čl. 6, odst. 4 a 5 (do kdy budou vypsány termíny zkoušek)
  • čl. 6, odst. 8 (nevyužité termíny zkoušky propadají bez náhrady)
  • čl. 6, odst. 9 (další pokus pro lepší známku po úspěchu u zkoušky)
  • čl. 6, odst. 10 (náhradní termín zkoušky při překážce ve studiu - takovou zkoušku lze konat max. 14 dnů po konci zkouškového období)
  • čl. 7, odst. 1 (zaokrouhlování váženého studijního průměru)
  • k čl. 8, odst. 1: Student musí získat:
   • min. 15 kreditů za 1. semestr studia
   • min. 30 kreditů za každý rok studia, na který měl zapsány předměty za 60 a více kreditů
   • min. polovinu zapsaných kreditů za každý rok studia, na který měl zapsány předměty za méně než 60 kreditů
   Uznané předměty se do stanovených minim nezapočítávají.
  • čl. 9, odst. 1 - Přednáškové skupiny může stanovit garant předmětu. Neučiní-li tak:
   • přednáškové skupiny už jsou pouze doporučené - nemá smysl podávat žádost o změnu.
   • pro matematiku a případné další předměty, kde jsou skupiny navázané na cvičení, musíte řešit včasné a správné přihlášení na cvičení..
  • čl. 13, odst. 1 (zrušení bakalářské či diplomové práce při neúspěchu v semestrálním projektu a zneplatnění zadání)
  • čl. 13, odst. 2 (bakalářskou či diplomovou práci lze zrušit do konce 1. týdne výuky v letním semestru - jinak je nutné odevzdat v termínu, ale obhájit za rok - kdo je neúspěšný v P předmětu v zimě, nezruší si BP a neodevzdá, propadne mu 1. termín obhajoby)
  • čl. 14 - 21 popisují doktorské studium
  • čl. 23, odst. 1 (automatizace přihlašování na termíny a sdělování přihlašovacích údajů do IS třetím osobám jsou přísně zakázané).
 • Registrace předmětů pro akademický rok 2017/2018 (Rozhodnutí děkana FIT č. 19/2017)
  • Podmínky pro úspěšné ukončení studia.
  • Pravidla pro registraci předmětů
   • nejprve opakované P a PV
   • pak P a PV
   • pak V (nejsou-li všechny P, lze max. 1 V - o výjimky lze žádat na SO).
  • Kreditové stropy - o výjimky pro navýšení lze žádat na SO:
   • Nejste-li v posledním ročníku a není-li výjimka za účelem přistoupení k SZZ, nemá smysl žádat dříve než po úspěšné zimě
  • Angličtiny.
 • Výuka cizích jazyků na FEKT pro studenty FIT
  • Jak postupovat, chcete-li uznat angličtinu + formulář žádosti
  • Informace k Erasmu.
 • Informace ke stipendiím a Stipendijní řád VUT + doplňující směrnice děkana FIT.
 • Disciplinární řád pro studenty VUT a Disciplinární řád pro studenty FIT.
 • Poplatky spojené se studiem.
Další studijní předpisy

Účty, hesla a WiFi +

Změna hesla do IS FIT

 • Změna hesla je popsána na stránce o účtech.
 • Změna se neprovádí v IS FIT, ale na některém z Unixových serverů:
  • Přes ssh se přihlaste na merlin.fit.vutbr.cz - v Linuxu z konzole příkazem "ssh xlogin00@merlin.fit.vutbr.cz", kde xlogin00 nahraďte svým loginem, ve Windows lze využít Putty a na Androidu např. ConnectBot.
  • Zadejte příkaz "passwd".
  • Na výzvu zadejte stávající heslo a pak 2x nové heslo. Aby bylo nové heslo zvoleno bezpečně (mnoho uživatelů volí triviální hesla a jejich účet je následně zneužit), nelze jej zadat libovolně, ale musí začínat jedním z (náhodně) vygenerovaných řetězců, které se Vám zobrazí.
  • Změna hesla se v průběhu cca 1 hodiny postupně projeví v IS FIT na dalších serverech.
  • Heslo do Microsoft Active Directory (tedy na počítače v učebnách a na servery s Windows) se následně mění na stránce Účty a hesla v IS FIT.

WiFi

 • Připojení na WiFi je popsáno v popisu WiFi sítí od CVT a v návodu CVT.
 • Na FIT jsou dostupné 2 WiFi sítě:
  • VUTBRNO - tato síť je dostupná ve většině budov po celém VUT a je určená primárně pro hosty a nouzové využití. Připojení je jednoduché - po výběru sítě v operačním systému dostanete adresu přes DHCP, otevřete webový prohlížeč, zobrazí se přihlašovací stránka, kde zadáte VUTlogin a VUT PIN, který získáte v intraportálu, a můžete pracovat. Tato síť však není zabezpečená - je nutné důsledně využívat HTTPS. Proto není použití této sítě doporučené. Objem přenesených dat je výrazně omezený!
  • eduroam - tato síť by měla být používána vždy, když je dostupná. Objem přenášených dat je omezen (pro velké přenosy jsou určeny drátové přípojky v CVT v M103 a M104). Připojení přes eduroam je zabezpečené. Po správném nakonfigurování by mělo fungovat i v areálech jiných škol zapojených do projektu eduroam. Jsou 2 možnosti autentizace:
   • Autentizace FIT - využívá se uživatelské jméno ve tvaru xlogin00@fit.vutbr.cz a heslo pro Radius server FIT.
   • Autentizace VUT - využívá se uživatelské jméno ve tvaru vutlogin@vutbr.cz a nebo osobní-číslo@vutbr.cz a VUT PIN. Detailní návod je na portálu VUT.

Získání certifikátu od CA VUT

 • Certifikát od CA VUT lze využívat k šifrování a podepisování e-mailů a dalším účelům. Nejde však o kvalifikovanou certifikační autoritu - tedy certifikát se hodí pouze pro interní potřeby nebo pro využití v rámci spřátelených organizací (např. VŠB TUO v Ostravě).
 • Návody jsou přímo na stránkách CA VUT (odkazy dole).
 • Stručný postup, jak jej získat:
  1. Na stránkách CA VUT pro žádost o certifikát si vyberte Žádost o certifikát s ověřením identity přihlášením.
  2. Přihlaste se stejnými přihlašovacími údaji jako do IS FIT.
  3. Vyčkejte na e-mail s informacemi.
  4. Stáhněte si certifikát - to je nutné udělat ve stejném prohlížeči, jako byla zadána žádost (opravdu stejném/totožném - tedy stejný počítač, účet i prohlížeč).
  5. Je vhodné si certifikát zazálohovat (chráněný heslem) a pak jej můžete instalovat, kam je potřeba.

Licence zdarma pro studenty FIT +

 • GitHub - Privátní repozitáře pro studentské projekty zdarma a další SW (aplikace v cloudu, GitKraken, Unreal Engine, ...).
 • Google Apps (použijte VUTlogin a VUTheslo).
 • Microsoft Imagine - K dispozici je software dostupný v rámci licence DreamSpark (tzn. především OS a vývojové nástroje, součástí NEJSOU Office a další aplikace). Licence je pro studenty na domácí použití nikoli komerční. Studenti se do systému přihlašují prostřednictvím jména a hesla, které mají ve WISu.
 • Microsoft Office 365 (pro přihlášení použijte VUTlogin a VUTheslo) - Komplet Office na 5 zařízení + 1 TB OneDrive.
 • Služby CESNET pro studenty (přes vutbr.cz; ownCloud (až 100 GB), FileSender, Web konference, Foodle, metacentrum) - plakát.
 • Shodan.io (the world's first search engine for Internet-connected devices) - registrujte se s xlogin00@stud.fit.vutbr.cz
 • LastPass - použijte xlogin00@stud.fit.vutbr.cz, 6 měsíců premium zdarma.
 • Produkty JetBrains - získáte především program CLion, což je multiplatformní editor jazyka C, ve kterém lze první semestr programovat. Ve spoustě firmách se editory JetBrains používají jako standard. Chvilku může trvat, než vám licenci přidělí, takže je potřeba žádat s předstihem.
 • Další licence od VUT - Altap Salamander, ASPI (Automatizovaný systém právních informací), Maple, RHEL, Student design kit 2015, ... (některé programy na dané stránce jsou pouze pro zaměstnance - nutno číst informace o licencích).
 • Objevíte-li další SW s výhodami pro studenty, napište prosím SU FIT nebo studijnímu poradci dr. Dytrychovi a daný SW bude doplněn do tohoto přehledu.

Osobní stránky studentů+

 • Studenti mají možnost vytvořit své webové stránky, které pak budou přístupné na adrese http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xloginNN.
 • Stránky dle návodu od CVT vytvoříte tak, že si ve svém domovském adresáři na serveru eva.fit.vutbr.cz vytvoříte adresář WWW, do kterého umístíte příslušné soubory. Následně je nutné správně nastavit oprávnění pro celý adresář i pro jednotlivé soubory. Také je potřeba řešit kódování, aby stránka byla čitelná.

Odkazy+

International students