Doplňující certifikáty

Přestože je bakalářský studijní program jednooborový, mohou studenti své odborné zaměření ovlivnit volbou volitelných předmětů. Výpis všech absolvovaných předmětů jim bude předán bezplatně jako dodatek k diplomu. Dále může student po absolvování předepsané skupiny volitelných předmětů požádat o vydání:
  • Certifikátu o studiu s rozšířenými jazykovými kompetencemi,
  • Certifikátu o studiu se základy manažerských kompetencí nebo
  • ve spolupráci s FEKT Osvědčení o pedagogické způsobilosti.
Kromě toho může předměty zajišťované ve spolupráci se společnostmi Cisco a Microsoft využít jako přípravu pro zisk mezinárodně platného certifikátu Cisco Certified Network Associate nebo Microsoft Certified Professional.

Podmínky pro udělení Certifikátu o studiu s rozšířenými jazykovými kompetencemi

  • úspěšné absolvování předmětu Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4) a
  • získání nejméně dalších 12 kreditů úspěšným absolvováním předmětů cizích jazyků.

Podmínky pro udělení Certifikátu o studiu se základy manažerských kompetencí

  • Získání nejméně 15 kreditů za úspěšně absolvované předměty manažerské, ekonomické a podporující podnikání.
Vydávání těchto dvou certifikátů upravuje Rozhodnutí děkana FIT č. 6/2008 (jím definovaný Certifikát o studiu s rozšířenými základy pro aplikace počítačové grafiky a multimédií vydáván není pro omezenou nabídku vhodných volitelných předmětů).

Your IPv4 address: 3.237.67.179
Switch to https