Title:

Culture of Speech and the Generation of Texts

Code:IKPT
Ac.Year:2017/2018
Term:Winter
Curriculums:
ProgrammeBranchYearDuty
IT-BC-3BIT-Elective
IT-BC-3BIT2ndElective
Language:Czech
Credits:5
Completion:credit
Type of
instruction:
Hour/semLecturesSem. ExercisesLab. exercisesComp. exercisesOther
Hours:3913000
 ExaminationTestsExercisesLaboratoriesOther
Points:00000
Guarantee:Jílek Martin, Ing., DFL
Lecturer:Jílek Martin, Ing., DFL
Instructor:Jílek Martin, Ing., DFL
Faculty:Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT
Department:Kabinet doplňujícího pedagogického studia
 
Learning objectives:
  Basic knowledge of formality protocol, enlergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.
Description:
  Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.
Knowledge and skills required for the course:
  To be interested in given problems, and to have the minimum knowledge in writing.
Learning outcomes and competences:
  Principles of effective communication, norms of formality protocol, history of rhetoric, rules of voice hygiene, process of formal presentation realization, writting personal correspondence, education texts creating.
Syllabus of lectures:
 
 1. Communication
 2. Formality protocol
 3. Rhetoric
 4. Presentation
 5. Creating the texts
Syllabus - others, projects and individual work of students:
 
 1. Individual presentation
 2. Group presentation or teaching
Fundamental literature:
 
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003 (in Czech).
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000 (in Czech).
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing, 1993 (in Czech).
 • Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada, 1995 (in Czech).
 • Smejkal, V., Bachrachová, H.: Lexikon společenského chování. Grada Publishing. Praha 1993, 2002 (in Czech).
 • Pease, A.: Řeč těla. Portál, 2001 (in Czech).
Study literature:
 
 • Wieke, T.: Rétorika v praxi. Praha, REBO Productions, 2005 (in Czech).
 • Průcha, J.: Tvorba textů. Elektronický materiál Ústavu jazyků FEKT VUT v Brně, Brno, 2003 (in Czech).
 • Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005 (in Czech).
 • Kohout, J.: Rétorika - Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press, 1995 (in Czech).
 • Dohalská, M., kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme - kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont, 1985 (in Czech).
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství, 1992 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Spillaneová, M.: Image ženy. Praha, Ikar, 1995 (in Czech).
 • Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha, 1996 (in Czech).
 • Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha, 2000 (in Czech).
 • Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel, 1992 (in Czech).
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996 (in Czech).
 • Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004 (in Czech).
 • Morris, D.: Body Talk. Praha, Ivo Železný, 1999 (in Czech).
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz (in Czech).
Progress assessment:
  Personal presence on at least 75 % of the lectures.
Exam prerequisites:
  Personal presence on at least 80 % of the lectures, compilation of an intelligible text.