Název:

Angličtina pro IT

Zkratka:AIT
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
* Em., 2017-02-24:
> Tato angličtina je alternativní k BAN4 pro splnění skupiny "PVA".
> Předmět není určen pro studenty 1BIT, kteří zahájí studium v září 2017.
* Em., 2017-03-24:
V případě naplnění výchozí kapacity vytvořte "frontu" v převisu, aby se tak zjistil "skutečný" zájem a mohlo se řešit případné navýšení "židlí".

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Šedrlová Magdalena, Mgr., UJAZ
Cvičící:Ellederová Eva, Mgr. Ing., UJAZ
Šedrlová Magdalena, Mgr., UJAZ
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je rozvoj všech jazykových kompetencí a seznámení s jazykovými prostředky a funkcemi charakteristickými pro odborný jazyk v oblasti IT:
  • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
  • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s prezentací zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
Anotace:
  Předmět je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů oboru Informační technologie. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologii oboru. Výuka je zaměřena na popis procesů a produktů, prezentaci technologií, zařízení a jejich součástí, popis teoretických úkolů a jejich řešení. Vybraná literatura předmětu je založena na autentických textech oborů včetně poslechů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Vhodné pro studenty, kteří získali v jazykovém testu nejméně 51 bod, a nebo mají za sebou úspěšnou BAN4.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  
  • Porozumění specifickým technickým informacím v mluvené i psané formě.
  • Schopnost komunikovat ve vybraných situacích spojených s vývojem, konstrukcí, výrobou a prezentací technických zařízení a jejich součástí, vyjadřovat se a diskutovat o otázkách vývoje poznání v technických oborech.
  • Schopnost jednat na různých úrovních v závislosti na požadavcích pracovního procesu.
  • Odpovídající rozšíření specifické slovní zásoby.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Tento předmět splňuje úroveň B2 evropského referenčního rámce.
Literatura studijní:
 
  • Erich H. Glendinning, John Mc Ewan: Oxford English for Information Technology
Kontrolovaná výuka:
  Nejméně 75% aktivní účast ve výuce, průběžné plnění zadaných úkolů, test, zkouška.