Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly

Zkratka:PDS
Ak.rok:2014/2015
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MBS1.povinný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MIS1.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinný
IT-MGR-2MSK1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:394207
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60150025
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Marek Marcel, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Přenos dat a počítačové sítě (PDT), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Porozumět komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; znát architektury základních síťových prvků; být informován o formálních nástrojích pro modelování, simulaci a ověrování síťové komunikace.
Anotace:
  Teorie informace. Bezpečnostní kódy a správa chyb. Správa chyb na úrovni paketů. Architektura přepínačů a směrovačů. Sítě P2P. Softwarově definované sítě. Útoky na počítačové sítě, anonymita na Internetu, bezpečnostní analýza síťové komunikace. Formální specifikace a verifikace síťové komunikace. Pokročilé technologie v sítích: směrování LISP, architektura RINA, sítě CCN.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace a zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základní pojmy komunikačních protokolů. Principy Internetu, základy přenosových protokolů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumění komunikačním funkcím a jejich implementaci v počítačových sítích; informovanost o příslušných formálních nástrojích.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v současných počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Teorie informace, entropie.
 2. Bezpečnostní kódy a správa chyb
 3. Správa chyb na úrovni paketů.
 4. Architektura přepínačů.
 5. Architektura směrovačů.
 6. Architektura sítí P2P.
 7. Útoky na počítačové sítě.
 8. Bezpečnostní analýza síťové komunikace.
 9. Anonymita v Internetu.
 10. Softwarově definované sítě SDN.
 11. Formální metody v počítačových sítích.
 12. Pokročilé technologie počítačových sítí.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Směrování pomocí protokolu BGP.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Bezpečnostní kódy lineární.
 2. Bezpečnostní kódy cyklické.
 3. Konvoluční kódy.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Návrh, modelování a implementace jednoduchého přepínače.
Literatura referenční:
 
 • Farrel, A.: The Internet and Its Protocols - A Comparative Approach, Morgan Kaufmann, 2004, ISBN 1-55860-913-
 • Varghese, G.: Network Algorithmics. Elsevier. 2005.
 • Medhi, D., Ramasamy, K.: Network Routing. Algorithms, Protocols, and Architecture. Elsevier, 2007.
 • Stallings, W.: High-speed Networks and Internets. Performance and Quality of Service, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.
 • Buford, J.F.: P2P Networking and Applications, 2009, Elsevier.
 • Adámek, Jiří: Kódování, SNTL Praha, 1989.
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška a vypracování dvou projektů v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.208.187
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]