Název:

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

Zkratka:GJA
Ak.rok:2015/2016
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/GJA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51150034
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s principem vývoje webových a mobilních aplikací v programovacím jazyce Java. Naučit se užívat mobilní, webové a enterprise frameworky v tomto jazyce. Získat schopnost programování pokročilých systémů s využitím moderních Java technologií.
Anotace:
  Programování mobilních a webových aplikací, Java servlety, Java Server Pages, Java Persistence API, Hibernate, JavaServerFaces, PrimeFaces, Spring, Android, Google Web Toolkit, Vaadin, RESTful Java Services, Java Web Services, Remote Method Invocation, Java Message Services, Java Enterprise, Enterprise Java Beans, Google App Engine, Cloud.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programovacího jazyka Java.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí pracovat s moderními technologiemi pro vývoj webových a mobilních aplikací v jazyce Java. Seznámí se s principy vývoje aplikací v těchto prostředích. Získají zkušenosti s vývojem pokročilých systémů s využitím frameworků v jazyce Java.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven, JAX, RMI.
 3. JMS, EJB.
 4. JavaServerFaces, PrimeFaces.
 5. Spring.
 6. Java Persistence API, Hibernate.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Google Web Toolkit.
 9. Vaadin.
 10. Základy operačního systému Android.
 11. Pokročilé vlastnosti systému Android.
 12. Cloud.
 13. Obhajoba projektů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Týmový projekt na webovou, nebo mobilní aplikaci.
Literatura referenční:
 
 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
Literatura studijní:
 
 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
Průběžná kontrola studia:
   Půlsemestrální test a týmový projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.90.109.231
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]