Název:

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

Zkratka:I1C
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2202400
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0430570
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Skokanová Jana, Mgr. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP, řízení přístupu podle ACL. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 a CCNA 2.
Anotace:
  Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP. Přístupové seznamy ACL. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů a přepínačů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do sítí, základy sítí.
 2. Propojování sítí LAN a WAN, základy Ethernetu.
 3. Technologie Ethernetu, přepínání Ethernetu.
 4. TCP/IP a IP adresování, základy směrování, tvorba podsítí.
 5. WAN a směrovače, úvod do směrovačů.
 6. Konfigurace směrovače a přepínače, přehled dalších zařízení, port security.
 7. Správa Cisco IOS, směrování a směrovací protokoly.
 8. Dynamické směrovací protokoly.
 9. Základy řešení chyb při směrování, přenos přes TCP/IP.
 10. Seznamy ACL pro řízení přístupu.
 11. Technologie VLAN.
 12. Dynamické přidělování IP adres.
 13. Překlad adres NAT.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Základní konfigurace IOS 1.
 2. Základní konfigurace IOS 2.
 3. NAT overload, výchozí cesta, IPv6
 4. Statické směrování IPv4 and IPv6.
 5. RIP, RIPng.
 6. Switch Port Security.
 7. VLAN.
 8. Inter-VLAN routing.
 9. Přístupové seznamy ACL.
 10. DHCPv4 + DHCPv6.
 11. NAT.
 12. CDP, NTP, Syslog, zálohování konfigurace.
Literatura referenční:
 
 • Introduction to Networks Companion Guide. Cisco Press, 2014.ISBN 978-1-58713-316-4.
 • Routing and Switching Essentials Companion Guide, Cisco Press, 2014.ISBN 978-1-58713-318-3.
Literatura studijní:
 
 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.
Kontrolovaná výuka:
  
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních - 12 cvičení po 2 bodech.
 • Příprava na laboratorní cvičení - průběžné testy - 11 testů po 3 bodech.
 • Náhrada cvičení není možná, náhrada cvičení v případě nemoci po individuální domluvě se svým cvičícím.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 57 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA1 (max. 13 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 5 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 20 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 5 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 
Podmínky zápočtu:
  
 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.56.90
Přepnout na https