Název:

Filozofie a kultura

Zkratka:FIK
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-04:
"Židle" budou uvolňovány postupně, a tak se, prosím, nedožadujte okamžitého navýšení počtu "židlí".

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr., ICV
Cvičící:Klapetek Milan, Mgr., ICV
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:501BIAxxxx
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:501BIBxxxx
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:502BIAxxxx
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:502BIBxxxx
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:503BITxxxx
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:501MITxxxx
ČtpřednáškavýukyG20213:0014:502MITxxxx
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty kromě hlavních kulturních a filosofických proudů minulosti a současnosti i s některými slepými a bludnými rameny charakterizujícími proces hledání a vývoje.
Anotace:
  Předmět přináší posluchačům vhled do základních forem náboženského a filosofického pohledu na svět. Umožňuje pochopit dynamickou skutečnost evropské kultury, a to i ve srovnání s jinými kulturními oblastmi, zejména s kulturami východními. Předmět může být pomocí při hledání vlastního obrazu světa, vlastního světového názoru.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Prerekvizitní znalosti nejsou vyžadovány.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získané vědomosti povedou k rozšíření všeobecného vzdělání, napomohou kultivaci myšlení, výchově k toleranci a budou pomocí při vytváření vlastního vědomého a harmonického obrazu světa.
Osnova přednášek:
 
 • Problém vytváření vlastního osobního "obrazu světa"
 • Specifika humanitních věd ve srovnání s přírodními a technickými
 • Vztah náboženství a racionality v počátcích lidských dějin
 • Vznik a povaha základních světových náboženství
 • Původ a povaha filosofického pohledu na svět
 • Přehled řecké filosofie v jejích jednotlivých stadiích
 • Vznik a počátky evropské kultury, vzniklé syntézou základních prvků
 • Středověká kultura
 • Renesance a reformace v náboženství, filosofii a umění
 • Geneze vztahů mezi teologickými a racionalistickými přístupy
 • Klasická německá filosofie a její vyústění
 • Filosofické a náboženské směry 20. století a současnosti
 • Postmoderní situace
Literatura referenční:
 
 • Průvodce dějinami evropského myšlení, Praha, 1985
 • Filosofická čítanka, Praha, 1971
 • Slovník světového malířství, Praha, 1991
Literatura studijní:
 
 • Anzenbacher, A.: Dějiny filosofie. Praha, 1990
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.