Název:

Projektová praxe 1

Zkratka:IP1
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-1HBCH-doporučený
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-23:
* Kapacita "1" je nastavena proto, aby na tento předmět bylo vidět a vznikla tak informovanost pro případné zájemce. Vybraní studenti podle studijních výsledků za celý ak.r. 2016/2017 budou po uzavření zkouškového za LS e-mail osloveni s nabídkou na e-registrovat se na některý projekt, a pak bude následovat výběrové řízení. Úspěšným zájemcům potom budou doplněny předměty IP1-Z i IP2-L.
* Kdo se do tohoto předmětu zaregistruje sám, bude mu předmět zrušen.
* Na dvojici předmětů IP1-Z a IP2-L pak v dalším ak.r. 2018/2019 navazuje předmět IP3-Z (uvádí se příklad z ak.r. 2017/2018).

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY
Černocký Jan, doc. Dr. Ing., UPGM
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., UITS
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Matematická analýza (IMA), UMAT
Návrh číslicových systémů (INC), UPSY
Operační systémy (IOS), UITS
Programování na strojové úrovni (ISU), UITS
Prvky počítačů (IPR), UITS
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Základy programování (IZP), UIFS
Navazující:
Projektová praxe 2 (IP2), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Předpokládá se zapojení asi 10 % studentů, kteří úspěšně absolvovali první ročník studia, tedy 50-60 studentů ročně.
  • Ústavům bude každým rokem přidělen maximální počet projektů, které mohou vypsat, podle přepočteného počtu akademických a vědeckých pracovníků (s titulem Ph.D. nebo ekvivalentním) a podle finančních prostředků na ústavu řešených vědeckých, výzkumných a inovačních projektů.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na bakalářskou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. přechozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Nutnou podmínkou pro přihlášení na projekt bude absolvování všech povinných předmětů 1. ročníku.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdáné zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "IP2 - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.128.159
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]