Název:

Projektová praxe 2

Zkratka:IP2
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-1HBCH-doporučený
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-23:
* Kapacita "1" je nastavena proto, aby na tento předmět bylo vidět a vznikla tak informovanost pro případné zájemce. Vybraní studenti podle studijních výsledků za celý ak.r. 2016/2017 budou po uzavření zkouškového za LS e-mail osloveni s nabídkou na e-registrovat se na některý projekt, a pak bude následovat výběrové řízení. Úspěšným zájemcům potom budou doplněny předměty IP1-Z i IP2-L.
* Kdo se do tohoto předmětu zaregistruje sám, bude mu předmět zrušen.
* Na dvojici předmětů IP1-Z a IP2-L pak v dalším ak.r. 2018/2019 navazuje předmět IP3-Z (uvádí se příklad z ak.r. 2017/2018).

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:000052
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY
Černocký Jan, doc. Dr. Ing., UPGM
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., UITS
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Projektová praxe 1 (IP1), UIFS
Navazující:
Projektová praxe 3 (IP3), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu IP1.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude studenti pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Podle pokynů školitele odevzdá student písemnou zprávu ve formě technické zprávy (lze nahlédnout na doporučení pro psaní technických zpráv SP, BP a DP) školiteli o rozsahu nejméně 10 normostran (tj. text kapitol "Úvod -- Závěr"). Vedení příslušného ústavu vyhlásí "den_ústavního_semináře/ den_pro_obhajoby", kde studenti před komisí složené z pracovníků daného ústavu a hostů budou obhajovat (předpokládá se vystoupení včetně odborné rozpravy v délce ~15 minut) dosažené výsledky za LS. Na základě kvality technické zprávy, obhajoby a úrovně odborné rozpravy bude na návrh školitele stanoveno hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínka pro pokračování v navazujícím předmětu "IP3 - Projektová praxe 3" je zisk alespoň 70 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]