Název:

Matematický seminář

Zkratka:ISM
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:2 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Krupková Vlasta, RNDr., CSc. (UMAT)
Cvičící:Krupková Vlasta, RNDr., CSc. (UMAT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
Navazující:
Matematická analýza (IMA), UMAT
Numerická matematika a pravděpodobnost (INM), UMAT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zopakovat a případně doplnit chybějící znalosti středoškolské matematiky potřebné k dalšímu studiu. Předmět může být zajímavý zejména pro studenty, kteří nematurovali z matematiky.
Anotace:
  Středoškolská matematika 
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Upevnění případně doplnění chybějících znalostí středoškolské matematiky.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Schopnost formálního matematického vyjadřování.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úpravy algebraických výrazů 1
 2. Úpravy algebraických výrazů 2
 3. Rovnice a nerovnice
 4. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 5. Funkce - pojem a základní vlastnosti
 6. Polynomy
 7. Goniometrické funkce a rovnice
 8. Exponenciální funkce a logaritmus
 9. Analytická geometrie 1 - lineární útvary
 10. Analytická geometrie 2 - kuželosečky
 11. Komplexní čísla 1
 12. Komplexní čísla 2
Literatura referenční:
 
 • Bušek, I.: Řešené maturitní úlohy z matematiky [Solved math problems for graduation]. Praha, Prometheus, 1999.
 • Chrastinová, M., Kolářová E.: Matematika - Přijímací zkoušky na vysoké školy [Mathematics - Admission tests to college]. Brno, FEI VUT, 2000.
 • Polák, J.: Přehled stredoškolské matematiky [Compendium of high school mathematics]. Praha, Prometheus, 2002.
 • Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II [High school mathematics in exercises II]. Praha, Prometheus, 1999.
Literatura studijní:
 
 • Kolářová, E. Matematický seminář. Brno, UMAT, FEKT, VUT v Brně.
 • Krupková, V. Matematický seminář pro FIT 
Odkazy:
 www.umat.feec.vutbr.cz/~krupkova/ism.html
Kontrolovaná výuka:
  Ve cvičeních je prováděna prezence, přičemž lze omluvit nejvýše tři absence.
Průběžná kontrola studia:
  Dvě kontrolní písemky  na probranou látku.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu je nutné splnit obě následující podmínky:
 • Účast na cvičeních (bez neomluvené absence a nejvýše se třemi omluvenými absencemi).
 • Získání alespoň 50 % z hodnocení.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]