Název:

Státní závěrečná zkouška

Zkratka:MSZ
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Aktuální informace:
Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 120 kreditů.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisem "MSZ" přihlásil. Zapsaná e-položka "MSZ" pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.

Průběžně doplňované informace jsou ...

Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Anotace:
  Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána Zákonem o vysokých školách.
Literatura studijní:
 Poznámky z předmětů IT-MGR a podpůrná literatura k těmto předmětům.