Název:

Projektová praxe 1

Zkratka:PP1
Ak.rok:2017/2018
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-1HMGH-doporučený
IT-MGR-2MBI1.volitelný
IT-MGR-2MBS1.volitelný
IT-MGR-2MGM1.volitelný
IT-MGR-2MIN1.volitelný
IT-MGR-2MIS1.volitelný
IT-MGR-2MMI1.volitelný
IT-MGR-2MMM1.volitelný
IT-MGR-2MPV1.volitelný
IT-MGR-2MSK1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-12-05:
* Předmět se bude nabízet studentům 1MIT, kteří zahájili studium od září 2017. O předmět se mohou ucházet i studenti ze stávajícího 2MIT, kteří byli celý m.ak.r. 2016/2017 na Erasmus+ výjezdu, a budou v zimním semestru 2017 úspěšní a budou k MSZ přistupovat v červnu 2019. Pro úspěšné studenty v PP1 je pro další ak.r. 2018/2019 připraveno pokračování v předmětu "PP2 - Projektová praxe 2", a to v zimním semestru.
* Do předmětu PP1 se studenti nemohou e-registrovat sami. Předmět bude doplněn studentům, kteří budou přijati na některé téma. O zveřejnění témat a způsobu e-registrace na tato témata budou studenti 1MIT včas informováni.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:000056
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc., UIFS
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D., UPSY
Černocký Jan, doc. Dr. Ing., UPGM
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D., UITS
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing., UIFS
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty magisterského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na diplomovou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
  • Písemná zpráva bude odevzdána 2 dny před termínem obhajoby do rukou školitele, který ji donese k obhajobě
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "PP2 - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.