Název:

Projektová praxe 1

Zkratka:PP1e
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000056
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit vybrané talentované studenty magisterského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Anotace:
  
  • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý definují cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Studenti se budou na projekty přihlašovat podobně jako na diplomovou práci. Konečné právo výběru má školitel. Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený studijní průměr).
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele
Seznam témat:
 
ŠkolitelÚstavTéma
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGMContent-Based Video Retrieval
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.UPGM

Robotic Data Visualisation Using Augmented Reality

Téma:
Goal of the project is to design and develop methods to visualise data from robotic system to the user utilising augmented reality device. The work on the project includes study of the 3D data visualisation (projective geometry, virtual and augmented reality methods) and practical frameworks (ROS, Unity etc.). The result system should read the sensory and processed data from the robotic system, localise the AR glasses in the work-space and visualise the 3D data appropriately to the work-space.

Požadavky na uchazeče:

  • practical skills in C/C++, Python
  • fundamental knowledge of frameworks like ROS and Unity
  • ability to study literature and publications in english
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYDependability Issues of Operating Systems and Applications They Control
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYFault Injection Based on QEMU
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.UPSYModelling and Analysis of Fault-Tolerant Systems
Kontrolovaná výuka:
  
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut
Průběžná kontrola studia:
  Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
  Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu "PP2e - Projektová praxe 2" je zisk alespoň 70 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.212.206.217
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]