Název:

Semestrální projekt

Zkratka:SEP
Ak.rok:2017/2018
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-03-17:
* Sledujte průběžně doplňované informace.
* Předměty SEP-Z a DIP-L jsou blokem předmětů, které je doporučeno zapisovat v rámci jednoho akademického roku. Předmět SEP je povinnou prerekvizitou pro předmět DIP.
Em., 2017-09-10:
Standardní odevzdání technické zprávy SP a případných realizačních výstupů vedoucímu SP se předběžně plánuje do středy 2018-01-17. Standardní obhajoby SP jsou předběžně plánovány od pátku 2018-01-19 do úterý 2018-01-23. Pokud budou vytvořeny tematicky zaměřené komise, lze předpokládat, že se termíny obhajob rozprostřou i do jiných dní.
Em., 2017-12-07:
Zatím jen orientační informace, platné budou, až dostanete hromadný e-mail.
Zadání SP+DP jsou k vyzvednutí proti podpisu na recepci/dozorně CVT. "Průkaz_studenta | OP | pas" s sebou. Do technické zprávy SP se vevazuje černobílá kopie sdruženého zadání SP+DP.
Až po e-mail: U svých zadání SP(+DP) naleznete "den - čas - komisi_(místnost)" své obhajoby.
Reklamace/stížnosti apod. projednávejte s předsedajícími komisí, a pokud to bude e-mail, v kopii mne uvádějte:
K2  ... doc. Ryšavý + Ing. Matoušek v C304, 2018-01-22,
K5  ... Ing. Szöke v M103, 2018-01-23,
K6  ... Em. v L314, 2018-01-19 -- 2018-01-23,
K8  ... doc. Smrž v E112, 2018-01-31,
K10 ... doc. Zendulka v C236, 2018-01-22,
K4 ... prof. Herout v L220, 2018-01-23 -- 2018-01-24.
> K obhajobě, která bude trvat do ~5 minut (pokud předsedající komise nestanoví prezentaci delší), si každý připraví prezentaci a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook", reproduktory a jiní podpůrné technické prostředky se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí". Nepoužívejte "slides" ozdobené trpajzlíky, kytičkami, podivnými obrazci. Pokud si někdo plánuje prezentovat audiovizuální realizační výstupy, pak si jejich formát musí upravit takto: "Vizualizaci" musí zvládnout průměrný notebook bez přídavných zařízení, budou na některém "slide" a také se v průběhu prezentace ze "slide" spustí, a nevzniká tím nárok na prodloužení obhajoby. "Slides" budou číslovány způsobem "pořadové_číslo/celkový_počet".
> Studenti odevzdají "papírové" technické zprávy SP nejpozději ve středu 17. ledna 2018 svým vedoucím, a podle pokynů vedoucích se u zadání SP+DP případně vloží "e-verze_SP.pdf" do datového skladu (později se to přemázne DP.pdf).
> Základní doporučení jest dostavit se nejméně 20 min. před plánovaným zahájením své obhajoby. Nicméně váš vedoucí SP vám může doporučit, abyste se v obhajovací místnosti zdrželi po celou dobu, kdy budou vystupovat všichni jeho diplomanti, abyste mohli rozvinout širší diskusi, a tak si vzájemně vypomohli.
Em., 2018-01-11:
Podle poskytnuté tabulky byly k zadáním SP+DP z UPGM doplněny "časy" obhajob u komise 4, L220, prof. Herout. Jakékoli úpravy/změny řešte s prof. Heroutem.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvičenílab. cvičenípoč. cvičeníjiná
Rozsah:000065
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc., UPSY
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím semestrálního projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 p. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIP - Diplomový projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.104.202
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]