Název:

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

Zkratka:FCE
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-12-09:
* Předmět není určen pro studenty 1BIT, kteří zahájí studium na FIT od září 2018.
* Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k průběhu e-registrací jsou průběžně doplňovány ...

Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/FCE/private/
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0010000
Garant:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Beneš Radomír (Flotila s.r.o.)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Anotace:
  
 • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
 • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate. Na začátku semestru by měl každý zapsaný student elektronicky složit vstupní test. V případě, že ve vstupním testu student nedosáhne této úrovně, má možnost se do třetího týdne semestru odregistrovat, aniž by měl předmět nezapočtený.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Poslechové schopnosti.
 • Gramatické základy.
 • Psaní a čtení.
 • Komunikační dovednosti.
 • Zkoušky a testy.
Literatura studijní:
 
 • Cambridge First Certificate in English for Updated Exam - Student's Book without answers. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
 • Cambridge Grammar for First Certificate with Answers and Audio CD, 2nd Edition. Official Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations.
Podmínky zápočtu:
  
 • Absolvování obou velkých testů v průběhu semestru,
 • docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.90.109.231
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]