Název:

Dějiny designu 2 - letní

Zkratka:ID2L (FAVU DEDE2-L)
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
BIT-1.volitelný
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:Tento předmět je nabízen v rámci mezifakultní výuky i v rámci Svobodných předmětů VUT. Studenti FIT, kteří si předmět zapíší jako svobodný v rámci studijního programu na FIT, jej budou mít automaticky převeden na předmět mezifakultní výuky ID2L ve studijním plánu FIT. Všichni studenti FIT tak budou mít v předmětu stejný přístup ke studijním materiálům apod.
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Přednášející:Jakubíček Vít, Mgr. (FAVU)
Fakulta:Fakulta výtvarných umění VUT
 
Cíle předmětu:
  Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Anotace:
  Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepovinnou prerekvizitou je úspěšné absolvování úvodního předmětu "ID2Z - Dějiny designu 2 - zimní" v zimním semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémů a osobností.
Osnova přednášek:
 
 1. Psychedelie v užité grafice 60. let.
 2. Nástup postmoderny v 70. létech. Alchimia, Memphis a osobnost E. Sottsasse.
 3. Nástup postmoderny v 70. létech. Alchimia, Memphis a osobnost E. Sottsasse.
 4. Post-punková užitá grafika, Neville Brody.
 5. Postmoderna 80. let.
 6. Postmoderna 80. let.
 7. High-tech 70.-90. let.
 8. Wolfgang Weingart a kalifornská "nová vlna"
 9. Nástup computerů v grafickém designu.
 10. David Carson a "konec tisku".
 11. Konvergence moderny a postmoderny v 90. letech.
 12. Prognózy dalšího vývoje designu.
Literatura studijní:
 
 • Sparke, P.: Století designu
 • Meggs, P.B.: A History of Graphic Design
Kontrolovaná výuka:
  Přednášky jsou nepovinné.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.234.227.202
Přepnout na https