Název:

Státní závěrečná zkouška

Zkratka:MSZ
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Anotace:
  Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána Zákonem o vysokých školách.

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 120 kreditů.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisem "MSZ" přihlásil. Zapsaná e-položka "MSZ" pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá ...

Aktuálně doplňované informace hledejte ...

Literatura studijní:
 Poznámky z předmětů IT-MGR a podpůrná literatura k těmto předmětům.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.203.245.76
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]