Název:

Návrh, správa a bezpečnost

Zkratka:NSB
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina O
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina N
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2601206
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000255
Garant:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Zástupce garanta:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Čejka Rudolf, Ing. (CVT)
Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Pozkouška - 1. oprava2019-05-20E104 10:0011:501MIT 2MIT
Útzkouška - 2. oprava2019-06-04E105 11:0012:501MIT 2MIT
zkouška - řádná2019-05-10G202 13:0014:501MIT 2MIT
 
Cíle předmětu:
  Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.
Anotace:
  Úvod. Útoky v počítačových sítích. Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování. Bezpečnost v operačních systémech. Systémy IDS a IPS. Virtuální privátní sítě. Firewally a řízení provozu. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací, zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Serverovny. Značení.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.
Proč je předmět vyučován:
  Předmět představuje studentům oblasti praktické správy počítačových sítí a systémů. Je určen pro budoucí návrháře, administrátory a správce zabezpečení počítačových systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod. Útoky v počítačových sítích.
 • Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování.
 • Bezpečnost v operačních systémech.
 • Systémy IDS a IPS.
 • Virtuální privátní sítě.
 • Firewally a řízení provozu.
 • Provoz a správa počítačových sítí.
 • Provoz a správa aplikací, zálohování.
 • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 • Kabelážní systémy.
 • Serverovny.
 • Značení.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Radius, Kerberos, S/Key
 • ACL, Audit, MAC
 • Firewall, řízení provozu Dummynet a AltQ
 • Socat, Ptunnel, IPsec (HTTPS, OpenVPN)
 • Samba, NFS, ZFS
Literatura referenční:
 
 • Sean Wilkins: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) Foundation Learning Guide: (CCDA DESGN 640-864), 3rd Edition, Cisco Press, 2011
 • Donald A. Tevault: Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats,
  Packt Publishing, 2018
 • Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin: UNIX and Linux System Administration Handbook (5th Edition), Addison-Wesley, 2017
Literatura studijní:
 
 • Sean Wilkins: Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN) Foundation Learning Guide: (CCDA DESGN 640-864), 3rd Edition, Cisco Press, 2011
 • Donald A. Tevault: Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats,
  Packt Publishing, 2018
 • Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin: UNIX and Linux System Administration Handbook (5th Edition), Addison-Wesley, 2017
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovanou výukou jsou účast na laboratorních cvičeních, testy v laboratořích, prezentace a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 34 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Za semestr (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace) lze získat až 30 bodů, za závěrečnou zkoušku až 70 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Nejméně 15 bodů získaných během semestru (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.102.115
Přepnout na https