Název:

Inženýrská pedagogika a didaktika

Zkratka:IIPD
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT2.volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-12-10:
Úvodní orientační informace, dokud nebudou z UJAZ/FEKT dodány aktualizované dokumenty.
* Výuka je na FEKT v předmětu XIPD společně s tamními studenty. Podrobnější informace získáte u Ing. Jílka nebo paní Purové.
Poznámka: Do jaké míry bude OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI využitelné pro nástup do pozice učitel, o tom se informujte na MŠMT.
Em., 2018-04-24:
Došly podmínky pro získání OSVĚDČENÍ O PEDAGOGICKÉ ZPůSOBILOSTI v ak.r. 2018/2019:
> Část 1 podmínek.
> Část 2 podmínek.
> Etika pro učitele.
> Práce s projekty.
> Základy sociologie.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:520000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Jílek Martin, Ing. (UJAZ)
Přednášející:Jílek Martin, Ing. (UJAZ)
Cvičící:Svobodová Veronika, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Kabinet doplňujícího pedagogického studia FEKT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
Stpřednáška - PavlíčkovávýukyT8/30216:0019:502BIAxxxx
Stpřednáška - PavlíčkovávýukyT8/30216:0019:502BIBxxxx
Stpřednáška - PavlíčkovávýukyT8/30216:0019:503BITxxxx
 
Cíle předmětu:
  Uvést studenty do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definovat předmět pedagogiky. Zavést soustavu pojmů. Ukázat možnosti aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámit studenty s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.
Anotace:
  Úvod do problematiky výchovně vzdělávacího procesu. Definice předmětu pedagogiky. Soustavu pojmů. Možnosti aplikace těchto poznatků v praktické výuce. Seznámení s podstatou a funkcí didaktik odborných předmětů. Didaktická transformace poznatků vědních odborů do učiva odborných předmětů. Výchovně vzdělávací cíle předmětů. Tvůrčí rozvíjení obsahu a uplatňování všech nástrojů didaktiky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní vstupním předpokladem je zájem o dané téma. Výhodou je alespoň základní povědomí o tématu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získání pedagogické způsobilosti pro výuku technických předmětů.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie oboru a obecná problematika školství. Předmět Inženýrská pedagogika a její pojetí.
 2. Výchova, její funkce, cíle, formy, složky, prostředky a metody. Disciplíny pedagogiky.
 3. Pedagogický výzkum a jeho metody. Základní pedagogické dokumenty, vzdělávací programy. Vzdělávací systém v ČR.
 4. Obecná didaktika. Oborové didaktiky. Žák sekundární školy. Osobnost učitele.
 5. Učivo. Problematika kurikula. Faktory prostředí. 
 6. Teoretické základy vyučování a učení. Metody a formy výuky. Didaktické principy.
 7. Projektování a realizace výuky. Motivace. Komunikace.
 8. Cíle vzdělávání a výchovy a jejich realizace.
 9. Kázeň ve výuce. Příčiny, kázeňské prostředky, šikana. Evaluace výsledků výuky.
 10. Úvod do speciální pedagogiky (klasifikace, základní pojmy, poradenský systém).
 11. Alternativní školství.
 12. Příprava učitele odborných předmětů.
Literatura referenční:
 
 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. ČVUT Praha, 1991
Literatura studijní:
 
 • Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. ČVUT Praha, 1991
 • Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál s.r.o., Praha, 2002
 • Kalhous Z., Obst O.: Školní didaktika. Portál s.r.o., Praha 2002
 • Jůva V. jun. a sen.: Stručné dějiny pedagogiky
 • http://www.feec.vutbr.cz/UJAZ/evyuka.php.cz
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testy.
Podmínky zápočtu:
  Min. 80% účast na přednáškách, písemný test, 4 didaktické projekty (plány vyuč.hodin)
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.161.252
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]