Název:

Pokročilé informační systémy

Zkratka:PIS
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinný
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina B
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/PIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51190030
Garant:Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Zástupce garanta:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Burget Radek, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Pokročilé databázové systémy (PDB), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
PoObhajoby projektů2019-04-29C228 10:0011:50
ÚtObhajoby projektů2019-04-30C228 14:0015:50
Stzkouška - 2. oprava2019-06-05E104 11:0012:501MIT 2MIT
Stzkouška - řádná2019-05-22E112 14:0015:501MIT 2MIT
ČtObhajoby projektů2019-05-02C228 10:0011:50
ČtObhajoby projektů2019-05-09C228 13:0014:50
Čtzkouška - 1. oprava2019-05-30E112 14:0015:501MIT 2MIT
Obhajoby projektů2019-04-26C228 10:0011:50
 
Cíle předmětu:
  Na základě znalostí o informačních systémech na úrovni bakalářského předmětu Informační systémy rozšířit znalosti o informačních systémech a technologii jejich výstavby.
Anotace:
  Modelování procesů v informačních systémech. Internetová rozhraní informačních systémů. Managerské informační systémy a prostředky získávání odvozených informací. Transakční modely. Podpora rozhodování, metody dolování dat.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehledová znalost širokého spektra různých informačních systémů. Detailní znalost moderních metod vytváření informačních systémů orientovaných zvláště na ekonomiku. Metodologie návrhu a výstavby informačního systému.
Osnova přednášek:
 
 1. Pyramidové schéma OLTP a OLAP, základní modelovací principy, metadata, struktura a kolekce, CDL
 2. Objektový model dat, dědičnost, vztahy, role, jiné OO DB systémy
 3. Objektový databázový systém Caché
 4. Java EE
 5. Java EE pokračování
 6. Demo pro řešení projektu modelování procesů
 7. Pokročilé transakční modely, cesta k workflow
 8. Modely procesů a aktivit workflow
 9. Pokročilá vizualizace - dashboardy, techniky sdělování informace a omezení
 10. Big data, business intelligence - datové sklady, OLAP
 11. OLAP - vícedimenzionální pohled na data, model, zobrazení, implementace, dotazovací jazyky, architektura systémů OLAP demonstrace příkladů icCube
 12. Big data - zpracování Hadoop
 13. Ontologie a sémantický web
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 2. Implementace navrženého systému na zvolené platformě s využitím enterprise technologií
Literatura referenční:
 
 • Basl, J., Blažíček, R. Podnikové informační systémy. Praha Grada, 2008. s. 242, ISBN 978-80-247-2279
 • Duží, M.: Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
Literatura studijní:
 
 • Duží, M.: Konceptuální modelování - datový model HIT, 1. vydání 2000, 98 stran, Slezská universita Opava, ISBN 80-7248-062-6
 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 s., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 s., ISBN 0-13-896101-8
 • Cichocki, A., Abdelsalam, H., Rusinkiewitz, M., Woelk, D.: Workflow and Process Automation - Concepts and Technology, Kluver Academic Publishers Dordrecht 1998, 114 s., ISBN 0-7923-8099-1
 • Fayyad, U.M. a kol.: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Menlo Park 1996, 610 s., ISBN 9-780262-560979
 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 s., ISBN 80-86083-00-4
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 s., ISBN 80-7226-170-3
 • Kompletní sada elektronických opor.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování a projektu v předepsaném termínu. V případě nahlášené překážky ve smyslu čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT bude studentovi umožněno odevzdání projektu v náhradním termínu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - 19 bodů
 • Projekt - 30 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů, minimálně 20 bodů
 • Podmínka zápočtu: minimálně 25 bodů získaných za aktivity během semestru
Podmínky zápočtu:
  Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.234.227.202
Přepnout na https