Název:

Právní minimum

Zkratka:PRM
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
IT-BC-3BIT1.volitelný
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-12-09:
* "Židle" budou uvolňovány postupně, a tak se, prosím, nedožadujte okamžitého navýšení počtu "židlí".
* Pokud má předmět vyčerpánu kapacitu, pak neobtěžujte garanta s dotazy o navyšování "židlí", protože vám nepomůže. Informace k průběhu e-registrací jsou průběžně doplňovány ...

Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Cvičící:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:501BIAxxxx
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:501BIBxxxx
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:502BIAxxxx
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:502BIBxxxx
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:503BITxxxx
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:501MITxxxx
ČtpřednáškavýukyG20217:0018:502MITxxxx
 
Cíle předmětu:
  Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.
Anotace:
  Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.
Osnova přednášek:
 
  1. Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
  2. Ústava, symboly státnosti.
  3. Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
  4. Občanské právo a občanský soudní řád.
  5. Obchodní právo.
  6. Pracovní právo.
  7. Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
  8. Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
  9. Trestní právo.
Literatura referenční:
 Sbírky zákonů České republiky
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní předpisy, ke kterým se pak v rámci přednášek bude diskutovat.
Kontrolovaná výuka:
  Přítomnost na přednáškách.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.156.39.245
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]