Název:

Semestrální projekt

Zkratka:SEP
Ak.rok:2018/2019
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MGMe2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Aktuální informace:
Em., 2017-12-09:
* Sledujte průběžně doplňované informace.
* Předměty SEP-Z a DIP-L jsou blokem předmětů, které je doporučeno zapisovat v rámci jednoho akademického roku. Předmět SEP je povinnou prerekvizitou pro předmět DIP.
Em., 2018-09-25:
Standardní odevzdání technické zprávy SP a případných realizačních výstupů vedoucímu SP se předběžně plánuje do středy 2019-01-16. Standardní obhajoby SP jsou předběžně plánovány od pátku 2019-01-18 do středy 2019-01-23. Pokud budou vytvořeny tematicky zaměřené komise, lze předpokládat, že se termíny obhajob rozprostřou i do jiných dní. Rozpis obhajob bude zveřejněn na počátku prosince.
Em., 2018-10-21:
K obhajobě, která bude trvat do ~5 minut (pokud předsedající komise nestanoví prezentaci delší), si každý připraví prezentaci a přinese si ji na odvirované "USB flash" (jiné "nosiče" nejsou podporovány, vlastní "notebook", reproduktory a jiní podpůrné technické prostředky se nepřipouští). Na "slides" nepoužívejte "bílé písmo na tmavém pozadí jakékoli barvy". Nepoužívejte "slides" ozdobené trpajzlíky, kytičkami a jinými podivnými obrazci. Pokud si někdo plánuje prezentovat výňatek a audiovizuálních realizačních výstupů, pak si jejich formát musí upravit takto: "Vizualizaci" musí zvládnout průměrný notebook bez přídavných zařízení, budou na některém "slide" a také se v průběhu prezentace ze "slide" spustí, a potažmo nevzniká tím nárok na prodloužení obhajoby.
     "Slides" budou číslovány způsobem
     "pořadové_číslo/celkový_počet".

Další informace budou doplňovány průběžně.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000065
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Cvičící:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSk-odSk-do
Pozkouška - SEP: obhajoby2019-01-21L31408:0015:50
Pozkouška - K2: obhajoby SP2019-01-28C30408:0015:50
Poobhajoby SP2019-01-21C23609:0015:50
Útzkouška - SEP: obhajoby2019-01-22L31408:0015:50
Útobhajoby SP2019-01-22C23609:0015:50
Stzkouška - SEP: obhajoby2019-01-23L31408:0014:50
Stobhajoby SP2019-01-23C23609:0015:50
zkouška - SEP: obhajoby2019-01-18L31408:0014:50
obhajoby SP2019-01-18C23609:0015:50
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování semestrálního projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a obhajoby.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy, realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí, která je složena z pedagogů ústavu/fakulty.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zásady pro samostatné vytváření inženýrského projektu a jeho úspěšné obhájení.
Osnova numerických cvičení:
 Konzultace k problematice řešeného zadání projektu především s vedoucím semestrálního projektu.
Literatura referenční:
 
  • A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Fifth Edition, Project Management Institute, 2013, ISBN 978-1-935589-67-9.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 p. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím SP, vypracování a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů nejpozději ve vyhlášeném termínu (bývá to standardně na začátku zkouškového období po zimním semestru), a obhájení výsledků řešení před fakultní/ústavní komisí (bývá to standardně v první polovině zkouškového období po zimním semestru). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, a proto nejsou ustanoveny opravné termíny obhajoby.
Podmínky zápočtu:
  Obhájení projektu před komisí nejméně za 50 bodů.
Poznámka: Úspěšný SEP je povinnou prerekvizitou pro "DIP - Diplomový projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.161.252
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]