Název:

Vybrané problémy softwarového inženýrství a databázových systémů

Zkratka:SID
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
VTI-DR-4DVI4-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:5100049
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Analýza a návrh informačních systémů (AIS), UIFS
Pokročilé databázové systémy (PDB), UIFS
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Pozkouška - závěrečný seminář2019-06-17C236 16:0017:50
 
Cíle předmětu:
  Prohloubit znalosti studentů v oblasti softwarového inženýrství  a databázových systémů a to zejména zaměřením se na teoretické základy používaných přístupů, technik, algoritmů a modelů.
Anotace:
  

Pokročilé modely životního cyklu softwarových systémů; modelovací jazyky pro modelování software - metamodel jazyka UML, pokročilé modelovací techniky jazyka UML, jazyk OCL; architektura řízená modelem (MDA - Model Driven Architecture); softwarové architektury; architektura orientovaná na služby; bezpečnostní inženýrství; objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat, multimediální databáze; XML databáze, podobnostní vyhledávání; NoSQL databáze; rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování. Jednotlivá témata se mohou v jednotlivých letech mírně lišit tak, aby odrážela aktuální oblasti výzkumných zájmů v oblasti softwarového inženýrství a databázových systémů.

U všech absolventů předmětu se očekává přehled a porozumění základům u všech uvedených témat. Hlubší znalosti se vyžaduje u tématu, které zpracovali a prezentovali na závěrečném semináři předmětu. Toto téma zpravidla nějak souvisí se zaměřením disertační práce. Jeho zpracování vyžaduje nastudování knižní publikace nebo kolekce tématicky souvisejících článků z časopisů a konferencí.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Pokročilé modely životního cyklu, agilní vývoj software.
 2. Modelovací techniky jazyka UML.
 3. Architektura řízená modelem (MDA).
 4. Softwarové architektury, architektura orientovaná na služby.
 5. Zajištění bezpečnosti dat v databázích.
 6. Objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat.
 7. Multimediální databáze.
 8. XML databáze.
 9. NoSQL databáze.
 10. Rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Studenti by měli mít znalosti zejména základů softwarového inženýrství a databázových systémů na úrovni absolventa magisterského studijního programu v oblasti Informatiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají dostatečně široký a přitom i dostatečně do hloubky jdoucí přehled v oblasti softwarového inženýrství a databázových systémů. Hlubší znalosti získají především v oblasti související s tématem disertační práce.
Osnova přednášek:
 
 1. Pokročilé modely životního cyklu, agilní vývoj.
 2. Pokročilé modelovací techniky jazyka UML.
 3. Architektura řízená modelem (MDA - Model Driven Architecture).
 4. Softwarové architektury, architektura orientovaná na služby.
 5. Bezpečnostní inženýrství.
 6. Objektově-relační databáze a systémy řízení báze dat.
 7. Multimediální databáze.
 8. XML databáze.
 9. NoSQL databáze.
 10. Rozsáhlá data (big data) a jejich zpracování.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Prostudování a zpracování zadaného tématu, zpravidla souvisejícího s tématem disertační prací studenta. Prezentace zpracovaného tématu na závěrečném semináři.
Literatura referenční:
 
 1. Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2004, 703 p., ISBN 0-13-148906-2. 
 2. Silberschatz, A., Korth, H. F., Sudarshan, S.: Database system concepts. McGraw-Hill Science, 2005, 1168 p., ISBN 0072958863.
Literatura studijní:
 
 1. Raistrick, Ch., Francis, P., Wright, J.: Model driven architecture :executable UML. Cambridge University Press, 2004, 392 p., ISBN: 0521537711.
 2. Erl, T.: Service-oriented architecture: concepts, technology, and design. Prentice Hall PTR, 2005, 792 p., ISBN 0131858580.
 3. Zezula, P. et al.: Similarity Search: The Metric Space Approach. Advances in Database Systems. Springer, 2005, 220 p. ISBN 0387291466.
 4. Rivero, L., R. et. Al.: Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Hershey, US, IDEA, 2005, 784 p., ISBN 1591405602.
 5. Příspěvky v dostupných časopisech a sbornících konferencí (včetně dostupných v ACM Digital library, IEEE Digital library a jiných elektronických zdrojích).
Kontrolovaná výuka:
  Konzultace, zpracování zadaného tématu, prezentace na závěrečném semináři.
Průběžná kontrola studia:
  Kontrolní otázky v průběhu konzultací.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.246.164
Přepnout na https