Název:

Zpracování obrazu (v angličtině)

Zkratka:ZPOe
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGMe1.povinný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
Dear students,

welcome to the course, please, if the timetable or other arrangements are not understandable or cause some difficulties, please, let us know.


Best regards


Pavel Zemčík, Víťa Beran


Note: This course is prepared for incoming Erasmus+ students and students studying in English, and it is instructed in English.
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51100039
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Zástupce garanta:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Počítačová grafika (PGRe), UPGM
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Pozkouška - 2nd term2019-05-20A112 10:0011:501EIT 2EIT INTE
Útzkouška - 1st term2019-05-07A112 13:0014:501EIT 2EIT INTE
Stzkouška - 3rd term2019-06-05A112 11:0012:501EIT 2EIT INTE
Project defence2019-05-03G202 12:0013:50
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Anotace:
  Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod, reprezentace obrazu, lineární filtrace (7. 2. 2019 Zemčík slajdy)
 2. Zrušeno, bude náhradní termín: Pořizování obrazu (14. 2. 2019 Zemčík? slajdy)
 3. Diskrétní transformace obrazu, FFT, vztah k filtraci (Zemčík 21. 2. 2019 slajdy a slajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (28. 2. 2019 Beran slajdy, demo.zip)
 5. Detekce hran, segmentace (7. 3. 2019 Beran slajdypříklady)
 6. Převzorkování, warping, morphing (14. 3. 2019 Zemčík slajdy)
 7. DCT, Wavelety (21. 3. 2019 Bařina slajdy)
 8. Vodoznaky (watermarks) (28. 3. 2019 Mlích slajdy, demo)
 9. Test + prezentace stavu projektů (4. 4. 2019 Beran)
 10. Poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (11. 4. 2019 Španěl slajdy)
 11. přednáška odpadá - Velikonoce (jsou možné konzultace k projektům a demonstrace podle zájmu 18. 4. 2019)
 12. Příprava projektů (25. 4. 2019 Beran)
 13. Matematická morfologie, analýza pohybu, závěr (2.5. Španěl slajdy)
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu.
Literatura referenční:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1
Literatura studijní:
 
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemenstrální test, individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.87.147.184
Přepnout na https