Název:

Přenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)

Zkratka:PDSe
Ak.rok:2018/2019
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGMe1.povinný
Vyučovací jazyk:angličtina
Aktuální informace:
This course is instructed in English, and it is intended for incoming Erasmus+ students, too.

Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55024021
Garant:Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Zástupce garanta:Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Přednášející:Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS)
Pluskal Jan, Ing. (UIFS)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D. (UIFS)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Rozvrh:
DenVýukaTýdenMístnostOdDoPSKSkupiny
Útzkouška - Regular Exam2019-05-07O203 O205 08:0011:50
Útzkouška - Retake Exam2019-05-14C228 08:0010:50
Útzkouška - Retake Exam 22019-06-04C228 09:0012:50
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principů počítačové komunikace a způsobům jejího zabezpečení. Analýza komunikace, detekce útoků. Monitorování a odstraňování chyb.

Anotace:
  Aktivní síťové prvky a jejich funkce. Směrování dat. Zabezpečení provozu, detekce útoků na sítě. Komunikace VoIP. Monitorování počítačových sítí. Internet věcí. Virtualizace.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy počítačových sítí, adresování IP, základní síťové služby: WWW, DHCP, DNS. Znalost Internetu. Základní konfigurace OS Unix.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Porozumět základů síťové komunikace a architektuře pokročilých síťových služeb. Seznámit se s principy bezpečnost a prostředky pro ochranu sítí proti bezpečnostním incidentům.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění principům komunikace v počítačových sítích.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do počítačových sítí. Základní konfigurace síťových zařízení.
 2. Statické a dynamické směrování. Směrovací algoritmy. Protokoly RIP a OSPF.
 3. Komunikace IPv6, tunelování provozu.
 4. Analýza síťového provozu.
 5. Zabezpečená komunikace.
 6. Monitorování sítí. Protokoly NTP, syslog, SNMP a NetFlow.
 7. Filtrování dat, firewally.
 8. Úvod do IP telefonie.
 9. Pokročilá IP telefonie.
 10. Soukromí a anonymita na Internetu.
 11. Internet věcí.
 12. Bezpečnost počítačových sítí na úrovni L2.
 13. Virtualizace a cloudy.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 1. Základní konfigurace Cisco zařízení.
 2. Dynamické a statické směrování.
 3. Konfigurace IPv6 a tunelování IPv6 provozu.
 4. Analýza zachycené komunikace pomocí Wireshark.
 5. Analýza komunikace SSL/TLS.
 6. Konfigurace SNMP, NetFlow a syslog.
 7. Nastavení firewallu.
 8. Základní konfigurace klienta IP telefonie. Analýza hovorů.
 9. Konfigurace serveru VoIP.
 10. Detekce uživatelů pomocí příznaků Webového prohlížeče.
 11. Analýza komunikace CoAP a MQTT.
 12. Útoky na vrstvě L2: IP spoofing, ARP spoofing, atd.
 13. Nástroje pro virtualizaci.
Literatura referenční:
 
 • Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
 • Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.
 • Van Megellen, J., Madsen, L., Smith, J.: Asterisk. The Future of Telephony, 2nd Edition. O'Reilly, 2007.
Literatura studijní:
 
 • Kurose, J.F., Ross, K. W: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Edition 7. Addison-Wesley, 2016.
 • Tanenbaum, Andrew S: Computer Networks, 5th Edition, Prentice Hall, 2010.
 • Santos, Omar, Stuppi, John: CCNA Security 210-260 Official Certification Guide. Cisco Press, 2015.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, laboratoř resp. domácí úkol spojené s vypracováním projektu, závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze závěrečné zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Vypracování projektu.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet není ustanoven.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.156.58
Přepnout na https