Název:

Principy programovacích jazyků a OOP

Zkratka:IPP
Ak.rok:2003/2004
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramOborRočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Přednášející:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Formální jazyky a překladače (IFJ), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na zpracování jednotlivých typů jazyků.
Anotace:
  Základní klasifikace programovacích jazyků, jazyky imperativní a deklarativní. Základní a typické vlastnosti těchto imperativních jazyků: nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky. Základy objektového paradigmatu. Základní a typické vlastnosti těchto deklarativních jazyků: funkcionální jazyky, logické jazyky. Typické zásady a základy zpracování a užití jednotlivých typů programovacích jazyků.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.
Osnova přednášek:
 
 • Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 • Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 • Blokově strukturované jazyky
 • Modulární jazyky
 • Objektově orientované jazyky
 • Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 • Srovnání imperativních programovacích jazyků a paradigmat
 • Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 • Funkcionální jazyky
 • Logické programovací jazyky
 • Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 • Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 • Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Jeden z nebo všechny projekty typu:
 • Jednoduchý program psaný v nestrukturovaném programovacím jazyce
 • Jednoduchý program psaný v modulárním programovacím jazyce
 • Jednoduchý program psaný v objektově orientovaném programovacím jazyce
Literatura referenční:
 
 • Sebesta R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální zkouška, vypracování projektů.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální zkouška. Řešení 1-3 projektů v průběhu semestru.
Podmínky zápočtu:
  Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.172.201.102
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]