Název:

Strojově orientované jazyky

Zkratka:SOJ
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3960614
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:8000020
Garant:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Zbořil František V., doc. Ing., CSc. (UITS)
Cvičící:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním počítače na nejnižší úrovni a to včetně programování v chráněném režimu. Studenti získají znalosti nezbytné pro hlubší pochopení celé řady technických i programových problémů, se kterými se setkají v následujícím studiu.
Anotace:
  Strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler. Architektura procesorů Pentium. Soubor instrukcí základního režimu (včetně instrukcí FPU). Počítače s procesory Pentium (PC). Jazyk symbolických instrukcí. Překlad a sestavování. Technologie programování v jazyku symbolických instrukcí. Standardní předávání řízení a parametrů při volání procedur a funkcí. Chráněný režim procesorů Pentium: princip ochrany, správa paměti, přepínání úloh.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se naučí jazyk symbolických instrukcí PC a budou schopni vytvářet programy v tomto jazyku, včetně programů úloh spustitelných v chráněném režimu.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler
 • Základní režim procesorů Pentium: soubor registrů, typy operandů, formát instrukcí, adresování paměti, přerušení.
 • Soubor instrukcí základního režimu
 • Soubor instrukcí základního režimu, pokračování
 • Zásady programování ve strojovém jazyku, typické řídící konstrukce
 • FPU procesorů Pentium - architektura
 • Soubor instrukcí FPU
 • Jazyk symbolických instrukcí
 • Programové moduly, knihovny, služby operačního systému.
 • Procedury a funkce, standardní předávání řízení a parametrů
 • Princip chráněného režimu procesorů Pentium
 • Soubor instrukcí chráněného režimu
 • Úlohy a jejich správa
Osnova numerických cvičení:
 
 • Jednoduché programy jako součásti programů v jazyku PASCAL (30. 10. 2003)
 • Jednoduché programy využívající FPU jako součásti programů v jazyku PASCAL (13. 11. 2003) 
 • Samostatné programy v jazyku symbolických instrukcí (27. 11. 2003) 
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Jednoduché programy jako součásti programů v jazyku PASCAL (3. 11. 2003)
 • Jednoduché programy využívající FPU jako součásti programů v jazyku PASCAL (24. 11. 2003) 
 • Samostatné programy v jazyku symbolických instrukcí (1. 12. 2003) 
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Programy v jazyku symbolických instrukcí (NASM)
Literatura referenční:
 

 

Literatura studijní:
 
 • Zbořil,F.: Strojově orientované jazyky, Skripta VUT v Brně, VUT v Brně, 1991, ISBN 80-214-0349-7
 • Abel,P.: IBM PC Assembly Language and Programming, Prentice-Hall, Inc., 1995, ISBN 0-13-317729-7
 • The Netwide Assembler: NASM, Manual of NASM, 1999 
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška
 

Vaše IPv4 adresa: 54.167.47.248
Přepnout na https