Název:

Počítačové vidění v technických aplikacích

Zkratka:QA3
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000039
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Honec Jozef, doc. Ing., CSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat kritický pohled na možnosti praktického uplatnění teoretických poznatků počítačového vidění v některých technických a průmyslových aplikacích, seznámit se s úspěšně řešenými projekty v průmyslu, dopravě a státní správě a podílet se na řešeni dílčích úkolů probíhajících projektů.
Anotace:
  Snímání obrazu, technické prostředky a jejich možnosti. Příprava osvětlení scény. Prostředky pro snímání a zpracování obrazu, signálové procesory. Synchronizace snímání a zpracování obrazu s technologickým procesem. Příprava experimentu, matematické a programové zabezpečení experimentálně získaných dat. Zajištění reprodukovatelnosti výsledků v provozu. Poznámky k návrhu vizuálních systémů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent kurzu se naučí přenášet akademické poznatky do praxe. Podrobně se seznámí s projekty realizovanými skupinou počítačového vidění ÚAMT jako jsou UNICAM - systém pro detekci a záznam jízdy na červenou, sytémy řady CVS pro povrchovou konrolu elektronických součástek (AVX, SIEMENS), BTCAM 612(potravinářský průmysl) a technickými a programovými prostředky pro snímání a zpracování obrazu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Individuálně zadávané projekty v době trvání celého kurzu
Literatura referenční:
 
  1. Bass M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995 ISBN 0-07-047740-X
  2. Horn B.K.P.: Robot Vision. McGraw-Hill 1988
  3. Jahne B.,Hausecker H.: Handbook of Computer Vision and Applications. 1999 Academic Press, ISBN 0-12-379774-8
  4. Vernon D.:Machine Vision.,Prentice-Hall 1991
Literatura studijní:
 
  1. Russ J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook. CRC Press 1995
  2. Jahne B.,Hausecker H.: Handbook of Computer Vision and Applications. 1999 Academic Press, ISBN 0-12-379774-8
  3. Vernon D.:Machine Vision.,Prentice-Hall 1991
 

Vaše IPv4 adresa: 107.20.10.203
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]