Název:

Moderní teorie řízení

Zkratka:QA9
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT)
Přednášející:Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Teorie a praktické použítí moderních metod pro analýzu a syntézu složitých řídících systémů.
Anotace:
  Stavová teorie systémů.Algebraické metody řešení dynamických systémů.Adaptivní,optimální, extremální a učící se systémy.Metody rozhodování.Robustní regulátory. Znalostní systémy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Stavová teorie systémů.Algebraické metody řešení dynamických systémů.Adaptivní,optimální, extremální a učící se systémy.Metody rozhodování.Robustní regulátory. Znalostní systémy.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod.Základní pojmy, definice a souvislosti.
 2. Stavová teorie pro pokročilé.
 3. Speciální případy diskrétních systémů,zejména s nekonvenčních vzorkováním.
 4. Matematické základy pro algebraickou teorii.
 5. Použití algebraické teorie pro určení přípustné třídy regulátorů k dané soustavě.
 6. Návrh řídícího algoritmu s determinovanými vlastnosti uzavřeného zpětnovazebního obvodu.
 7. Prediktivní řízení.
 8. Adaptivní systémy typu STURE.
 9. Expertní systém jako ochranný plášť pro STURE systémy.
 10. Agregace on-line znalostí do báze expertního systému.
 11. Použití neuronových sítí a fuzzy logiky v adaptivních systémech.
 12. Optimální řízení. Formulace úlohy a její řešení.
 13. Strojové učení a jeho použití pro adaptivní řídící systémy.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Čtyři individuální projekty, jejichž cílem je ověřit schopnost studentů používat nabyté znalosti a vědomosti.
Literatura referenční:
 
 1. Astrom,Wittenmark:Adaptive Contro, Prentice Hall.
 2. Kučera V.:Algebraická teorie řízení,Academia.
 3. Csaki,F.:Modern Control Theories.
Literatura studijní:
 
 1. Sylaby,vydávané na ústavu
 2. Odborné texty ostatních českých i zahraničních vysokých škol.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.166.133.84
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]