Název:

Moderní metody zobrazování 3D scény

Zkratka:MMD
Ak.rok:2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami zobrazování 3D grafické scény. Důraz je kladen na zobrazování použitelné obecně pro realistické zobrazování scény, pro technické aplikace a pro medicinská data.
Anotace:
  Zobrazování 3D scény, metody pro realistické zobrazování založené na sledování paprsku, radiační metody, jejich vlastnosti a modifikace. Metoda sledování částic a její vlastnosti, přímé zobrazování elementárních plošek. Modely 3D scény a jejich vlastnosti pro zobrazování, hraniční modely založené na rovinných ploškách, hraniční modely s obecnými plochami, objemové modely na bázi konstruktivní geometrie (CSG), modely s prostorovým rastrem. Zpracování výstupu zobrazovacích metod, dodatečné zpracování obrazu, aplikační rozhraní OpenGL, aplikační rozhraní DirectX.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti získají přehled o moderních zobrazovacích metodách a praktickou znalost základních metod. Dále studenti získají přehled o výpočetní náročnosti a možnostech implementace 3D zobrazovacích metod.
Osnova přednášek:
 
 1. Zobrazování 3D scény
 2. Metody pro realistické zobrazování založené na sledování paprsku
 3. Radiační metody, jejich vlastnosti a modifikace
 4. Metoda sledování částic a její vlastnosti
 5. Přímé zobrazování elementárních plošek
 6. Modely 3D scény a jejich vlastnosti pro zobrazování
 7. Hraniční modely založené na rovinných ploškách
 8. Hraniční modely s obecnými plochami
 9. Objemové modely na bázi konstruktivní geometrie (CSG)
 10. Modely s prostorovým rastrem
 11. Zpracování výstupu zobrazovacích metod, dodatečné zpracování obrazu
 12. Aplikační rozhraní OpenGL
 13. Aplikační rozhraní DirectX
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadané projekty
Literatura referenční:
 
 1. Watt. A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques, Theory and Practise, Addison-Wesley, USA, 1992
 2. Thompson, N.: 3D Graphics Programming for Windows 95, Microsoft Press, USA 1996
 3. Foley. J., Van Dam. A., Feiner. S., Hughes. J: Computer Graphics Principle & Practise, Addison Wesley, USA, 1996
Literatura studijní:
 
 1. Pattanaik. S. N.: Computational Methods for Global Illumination and Visualization of Complex 3D Environments, Doctoral Thesis, Natinal Centre for Software Technology, Bombay, India, 1993
 2. Hearn, D., Baker, M. P., Computer Graphics, Prentice Hall, USA, 1996
 

Vaše IPv4 adresa: 54.198.92.22
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]