Název:

Moderní teoretická informatika

Zkratka:TID
Ak.rok:2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/TID/public/
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Výstavba překladačů (VYP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.
Anotace:
  Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod; zopakování důležitého materiálu.
 2. Čisté formální modely.
 3. Řízené formální modely; maticové a programované přepisovaní.
 4. Paralelní formální modely; L systémy; semiparalelní formální modely; rozptýlené přepisování.
 5. Univerzální formální systémy; selektivní a kombinované přepisování; gramatické systémy.
 6. Formální modely pro přirozené jazyky.
 7. Algebraický přístup k automatům; převodníky a relace.
 8. Algebraický přístup k formálním jazykům; volné monoidy.
 9. Další souvislosti teoretické informatiky a matematiky; grafy, kombinatorika, kategorie.
 10. Nove přístupy ke složitosti a vyčíslitelnosti.
 11. Teoretická informatika a filosofie; rozlišení nepochybného, nejistého a nemožného; oblast neproblémového; matematizace přirozeného světa; Russell, Wittgenstein, Godel, Carnap, Husserl, Marcel, Heidegger.
 12. Nejdůležitější trendy v posledním desetiletí.
 13. Očekávané budoucí trendy, shrnutí.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Tematické práce založená na vybraných vědeckých studií z oblasti teoretické informatiky v problematice řešené v disertační práci studenta.
Literatura referenční:
 
 1. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
 2. mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih
Literatura studijní:
 
 1. kopie přednášek
 2. Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000
 3. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
 

Vaše IPv4 adresa: 54.82.99.169
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]