Název:

Počítačová grafika

Zkratka:PGD
Ak.rok:2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Serba Ivo, prof. Ing., CSc. (FI)
Přednášející:Serba Ivo, prof. Ing., CSc. (FI)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem kurzu je seznámit studenta s principy zobrazování prostorové počítačové grafiky s důrazem na výklad aktuálních moderních postupů používaných při vizualizaci v reálném čase a realistickém zobrazování prostorových scén.
Anotace:
  Matematický zápis prostorových objektů, modelování prostorových křivek a ploch, transformace objektů v prostoru, projekce prostorové scény, odstraňování neviditelných částí, modely osvětlení scény, spojité stínování prostorových objektů, metody vizuálního modelování realistických scén, barevné modely, formáty graf. souborů, speciální operace s bitovou mapou, fraktální grafika, základní algoritmy animace, úvod do virtuální reality, seznámení s vybranými programovými celky, počítačové architektury pro podporu grafiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Student je schopen implementovat získané vědomosti do formy aplikací zobrazujících prostorové scény a objekty.
Osnova přednášek:
 
 1. OpenGL 1
 2. OpenGL 2
 3. OpenGL 3
 4. OpenGL 4
 5. Procedurální textury, texturování a modelování
 6. Modelování (NURBS, implicitní plochy, ...)
 7. Radiozita (pokročilé metody)
 8. Globální viditelnost, řešení kolizí
 9. Vyšší metody sledování paprsku
 10. Vizualizace objemových elementů
 11. Animace kloubových soustav
 12. Nelineární deformace a Metamorfóza 2D/3D
 13. Nelineární deformace a Metamorfóza 3D, Animace měkkých objektů
 14. Virtuální a "doplněná" realita
Literatura referenční:
 
 1. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 2nd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 1990
 2. Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy GRADA, Praha, 1992
Literatura studijní:
 
 1. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics - Principles and Practice. 2nd ed. Addison - Wesley, Massachusetts, 1990
 2. Žára, J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy GRADA, Praha, 1992
 

Vaše IPv4 adresa: 54.82.99.169
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]