Název:

Specifikace vestavěných systémů

Zkratka:SVD
Ak.rok:2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů; být informován o využití temporální logiky pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; být informován o architekturách vestavěných distribuovaných systémů.
Anotace:
  Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů. Reaktivní systémy a systémy pracující v reálném čase. Modely reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase. Spravedlivost, živost, bezpečnost, realizovatelnost; živost reálného času. Základy temporální logiky. Časové modely a temporální logiky. Temporální logika a reálný čas. Formální specifikace vestavěných systémů. Hybridní systémy. Dokazovací systémy. Kontrola modelem. Verifikace systémů pracujících v reálném čase. Protokoly typu Fieldbus. Internet a vestavěné systémy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Porozumění principům formálních specifikací a jejich uplatnění při návrhu vestavěných systémů; informovanost o využití temporální logiky pro modelování reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase; informovanost o architekturách vestavěných distribuovaných systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Principy návrhu vestavěných distribuovaných systémů
 2. Modely reaktivních systémů a systémů pracujících v reálném čase
 3. Spravedlivost, živost, bezpečnost, realizovatelnost; živost reálného času
 4. Základy temporální logiky
 5. Časové modely a temporální logiky
 6. Temporální logika a reálný čas
 7. Formální specifikace vestavěných systémů
 8. Dokazovací systémy
 9. Kontrola modelem
 10. Verifikace systémů pracujících v reálném čase
 11. Hybridní systémy
 12. Protokoly typu Fieldbus
 13. Internet a vestavěné systémy
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Prostudování a zpracování formou eseje vybraného vědeckého článku z oblasti aplikace temporálních logik v problematice řešené v disertační práci studenta.
Literatura referenční:
 
 1. Alur R., Henzinger T.A. (Editors): Hybrid Systems III - Verification and Control. Springer-Verlag, LNCS 1066, 1996.
 2. de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
 3. Gabbay D.M., Ohlbach H.J. (Editors): Temporal Logic. Springer-Verlag, LNCS 827, 1994.
Literatura studijní:
 
 1. Alur R., Henzinger T.A. (Editors): Hybrid Systems III - Verification and Control. Springer-Verlag, LNCS 1066, 1996.
 2. de Bakker J.W. et all. (Editors): Real-Time: Theory in Practice. Springer-Verlag, LNCS 600, 1992.
 3. Gabbay D.M., Ohlbach H.J. (Editors): Temporal Logic. Springer-Verlag, LNCS 827, 1994.
Kontrolovaná výuka:
  Zpracovaní a obhájení eseje.
 

Vaše IPv4 adresa: 52.91.221.160
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]