Název:

Senzorové informační systémy

Zkratka:QT9
Ak.rok:ukončen 2003/2004
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Rampl Ivan, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Přednášející:Rampl Ivan, doc. Ing., CSc. (UTKO)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studia s moderními měřicími a řídicími technologiemi včetně metod přenosu, zpracování a využití získaných dat.
Anotace:
  Vlastnosti a rozdělení senzorů podle fyzikálních principů. Technické parametry senzorů. Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Klasifikace senzorových signálů. Polovodičové a mikroelektronické senzory. Inteligentní senzory. Rozdělení senzorových systémů. Centralizovaný a decentralizovaný systém měřicích řetězců. Laboratorní měřicí systémy. Měřicí systémy pro průmyslové účely. Distribuované průmyslové senzorové systémy. Programování měřicích systémů. Virtuální měřicí systémy. Distribuované průmyslové I/O systémy. Úvod do technické diagnostiky. Fuzzy logika a neuronové sítě a jejich využití v technické diagnostice.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti doktorského studia získají přehled o prvcích a komunikačních systémech používaných v laboratorní a průmyslové měřicí praxi. Seznámí se s průmyslovými distribuovanými I/O systémy s příslušnou technologií. Naučí se používat virtuální instrumentaci včetně projektování vlastních návrhů virtuálních měřicích soustav a přístrojů. Studium je doplněno úvodem do technické diagnostiky.
Osnova přednášek:
 
 1. Rozdělení senzorů, technické parametry. Metody zmenšení chyb senzorů.
 2. Shromažďování a zpracování senzorových signálů. Polovodičové a mikroelektronické senzory. Inteligentní (SMART) senzory.
 3. Rozdělení senzorových systémů. Centralizovaný a decentralizovaný systém měřicích řetězců.
 4. Laboratorní měřicí systémy
 5. Měřicí systémy pro průmyslové použití. Měřicí systémy pro vysoké vzorkovací rychlosti.
 6. Distribuované průmyslové senzorové systémy. Topologie sítí. Měřicí protokoly.
 7. Základní typy průmyslových senzorových systémů. PROFIBUS, BITBUS, INTERBUS-S, CAN, DIN-MESSBUS.
 8. Programování měřicích systémů. Virtuální měřicí systémy.
 9. Úvod do programování jazykem G. Vývojový systém LabVIEW.
 10. Distribuované průmyslové I/O systémy. Technologické vybavení I/O systémů.
 11. Úvod do technické diagnostiky. Modelování a simulace.
 12. Diagnostické metody ve výrobě elektronických obvodů.
 13. Teorie fuzzy logiky a neuronových sítí a jejich použití v technické diagnostice.
Literatura referenční:
 
 1. ĎAĎO,S.- KREIDL,M.:Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha 1996
 2. KOCOUREK,P.-a kol.:Číslicové měřicí systémy.ČVUT Praha 1994
 3. KREIDL,M.: Diagnostické systémy. ČVUT Praha 1997
 4. Firemní literatura fy. National Instruments 2000
Literatura studijní:
 
 1. ĎAĎO,S.- KREIDL,M.:Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha 1996
 2. KOCOUREK,P.-a kol.:Číslicové měřicí systémy.ČVUT Praha 1994
 3. KREIDL,M.: Diagnostické systémy. ČVUT Praha 1997
 4. Firemní literatura fy. National Instruments,2000
 5. G Programming. Manual of the National Instruments, 1999
 6. LabVIEW 5.1. Manual of the National Instruments, 1999
 7. RAMPL,I.:Senzorové informační systémy. Studijní text, FEI VUT Brno 2000
 

Vaše IPv4 adresa: 54.196.208.187
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]