Název:

Právní minimum

Zkratka:PRM
Ak.rok:2004/2005 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Základním smyslem předmětu je rozvinout základní právní povědomí v kontextu právního řádu České republiky.
Anotace:
  Právo je vedle ethosu druhým hlavním regulátorem společenských vztahů a v tomto smyslu je i jedním z pilířů společnosti. Bez přiměřené znalosti příslušných právních norem člověk buď nevyužívá své zákonné možnosti, nebo je naopak nevědomě překračuje a vystavuje se postihu. Právo však nejsou pouze paragrafy: je to celá právní kultura, která se vyvíjí po tisíciletí a vytváří kultivované právní prostředí. V předmětu se posluchači seznámí nejen se samotnými základy právního myšlení, nýbrž i s nejdůležitějšími platnými právními normami a postupy. Předmět je doporučován studentům vyšších ročníků.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Osnova přednášek:
 
  • Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy
  • Ústava, symboly státnosti
  • Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces
  • Občanské právo a občanský soudní řád
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo
  • Závazkové vztahy, vzory smluv a podání
  • Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví
  • Trestní právo
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.147.215
Přepnout na https