Název:

Databázové systémy a návrh databází

Zkratka:DSI
Ak.rok:ukončen 2004/2005
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/DSI/public/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900620
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50150035
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Heckel Martin, Ing. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Projektování programových systémů (PPS), UIFS
Navazující:
Informační systémy (INX), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Anotace:
  Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování a návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Jazyk SQL. Základy teorie relačního modelu dat. Formalizace návrhu relační databáze. Organizace dat na interní úrovni. Bezpečnost a integrita dat. Úvod do optimalizace dotazů. Transakční zpracování - zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Úvod do architektur DBS: klient/server, vícevrstvé architektury, distribuované DBS. Úvod do postrelačních databázových systémů. Přístup k databázím z WWW. Projekt - řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti jsou schopni vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace, vytvářet databázové aplikace pro relační databáze a znají základní principy fungování systémů řízení relační báze dat.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod, základní pojmy.
 • Konceptuální modelování. Transformace ER diagramu a diagramu tříd na schéma relační databáze.
 • Jazyk SQL, definice dat. Příkaz SELECT, základy.
 • Jazyk SQL: příkaz SELECT (rozšíření), další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog.
 • Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE).
 • Relační model dat: struktura dat, integrita dat v relačním modelu, relační algebra, relační kalkul.
 • Formalizace návrhu databáze: základy teorie závislostí, normální formy.
 • Organizace dat na Interní úrovni, indexování, B-stromy, hašování.
 • Otázky bezpečnosti dat a integrity. Využití deklarativních prostředků, uložených procedur a triggerů. Optimalizace dotazů.
 • Transakční zpracování. Zotavení po chybách.
 • Řízení souběžného přístupu: uspořádatelnost, uzamykání, využití časových razítek, izolační úroveň transakcí. Transakční zpracování v SQL.
 • Architektura klient/server a vícevrstvé architektury. Úvod do distribuovaných databázových systémů -problémy, fragmentace a replikace dat, správa transakcí.
 • Současné trendy rozvoje DB technologie - postrelační databázové systémy (především objektově-orientované a objektově-relační), přístup k databázím z WWW.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Demonstrační cvičení tvorby databázové aplikace ve vývojovém prostředí Oracle Developer a databázovém prostředí Oracle 10g. Demonstrační cvičení tvorby databázové aplikace ve vývojovém prostředí SQL Windows a databázovém prostředí SQL Base (produkty firmy Gupta).
 • Vytvoření databáze Oracle a SQL Base.
 • Vytvoření databáze Oracle a SQL Base.
 • Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer a SQL Windows.
 • Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Developer a SQL Windows
 • Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle a SQL Base, volání uložených procedur z klientské části aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Prezentace konceptuálního modelu (diagram tříd a model použití) projektu z předmětu Projektování programových systémů upraveného s ohledem na rozsah realizace.
 • Realizace databázové aplikace splňující požadavky projektu 1 v jednom ze dvou vývojových a databázových prostředí.
Literatura referenční:
 
 • Silberschatz, A., Korth, H.F, Sudarshan, S.:Database System Concepts. Fourth Edition. McGRAW-HILL. 2001, 1064 p.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle a Gupta.
Literatura studijní:
 
 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě. Dostupné na adrese http://www.fee.vutbr.cz/UIVT/courses/DSI/plan.html.cz
 • Pokorný, J.: Dotazovaci jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databazova abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.
Kontrolovaná výuka:
  Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.
Průběžná kontrola studia:
  Polosemestrální písemná zkouška, prezentace prvého a obhajoba druhého projektu v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním polosemestrální písemné zkoušky, prezentací prvého a obhajobou druhého projektu v předepsaných termínech a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru (půlsemestrální zkouška, projekt).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.166.133.84
Přepnout na https

DNSSEC [dnssec]