Název:

Rychločtení: zvyšování rychlosti čtení a chápání textu

Zkratka:RYC
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Rychločtení je spíše praktickým kurzem, který napomáhá studentům ve zvládnutí množství studijních textů.
Anotace:
  Kurs je svým obsahem podřízen spíše praktickému odzkoušení metod Wolfganga Zielkeho, které vedou k výraznému zlepšení techniky čtení různých textů a procenta chápavosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvýšení rychlosti čtení a chápavosti obsahu čteného textu, zkvalitnění studijních metod.
Osnova přednášek:
 
 1. Špatné čtenářské návyky
 2. Prvotní informace v textu
 3. Technické podmínky správného čtení
 4. Zraková fixace, akomodace
 5. Oční gymnastika
 6. Kurzorické čtení
 7. Statarické čtení
 8. Kontrolní čtení
 9. Rychločtecí pomůcky
 10. Myšlenkové mapy
 11. Paměť
 12. Racionální čtení - výběr textů
 13. Studijní metody
Literatura referenční:
 
 1. Cielke W.: Jak číst rychleji
 2. Gruber D.: Rychločtení
 3. Papík R.: Rychločtení
Literatura studijní:
 
 1. Papík R.:Rychločtení,
Průběžná kontrola studia:
  kontrola rychločtecí tabulky, min. 2x za semestr
Podmínky zápočtu:
  průběžné vedení rychločtecí tabulky
 

Vaše IPv4 adresa: 3.95.23.35
Přepnout na https