Název:

Fyzika 1

Zkratka:FY14
Ak.rok:ukončen 2004/2005 (není otevřen)
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:00000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Štrunc Marian, Doc. RNDr., CSc. (UFYZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT
Pracoviště:Ústav fyziky FEI VUT
 
 

Vaše IPv4 adresa: 34.230.84.215
Přepnout na https